240712 Ekofin - budget dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F8A05

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och

finansiella frågor - budget

23 juli 2024

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

3.EU:s årsbudget för 2025