En ny förverkandelagstiftning

Betänkande 2024/25:JuU3

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut
Planerat beslutsdatum
2 oktober 2024
Nästa händelse
Beredning 27 augusti 2024

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Beredning

Kommande beredning i utskottet: 2024-08-27
Justering: 2024-09-26
Trycklov: 2024-09-26
Betänkande 2024/25:JuU3

Debatt

Bordläggning: 2024-10-01
Debatt i kammaren: 2024-10-02

Beslut

Beslut: 2024-10-02