240712 Epsco dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F8A09

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för sysselsättning,

socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

16 juli 2024

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Den europeiska planeringsterminen 2024: arbetskrafts- och kompetensbrist i

EU

- Riktlinjedebatt

a)Bidrag till de sysselsättnings- och socialpolitiska aspekterna i de landsspecifika rekommendationerna: rekommendationer om 2024 års

nationella reformprogram för varje medlemsstat - Godkännande

b)Bedömning av 2024 års landsspecifika rekommendationer och av genomförandet av 2023 års landsspecifika rekommendationer: yttrande

från sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd

-Antagande

4.Social inkludering av personer med funktionsnedsättning på EU-nivå och nationell nivå: stöd till (åter)integration på arbetsmarknaden

-Riktlinjedebatt

5.Övriga frågor