Roland Utbult (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra, plats 264
Titel
Musiker/Kommunikatör/Lärare.
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Kulturutskottet

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2016-05-23 – 2026-09-21
Ledig
2016-03-18 – 2016-05-22
Ledig
2016-03-08 – 2016-03-17
Ordinarie
2010-10-04 – 2016-03-07

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2013-02-22 – 2014-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2022-11-24
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2014-10-07 – 2015-11-18

Kulturutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Ledamot
2015-11-18 – 2018-09-24
Suppleant
2014-10-07 – 2015-11-20
Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Socialutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-14 – 2018-09-24
Suppleant
2010-10-12 – 2013-02-21

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26
Suppleant
2012-06-01 – 2014-09-29
Suppleant
2010-12-20 – 2012-05-31

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
2010-12-20 – 2014-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2016-12-07 – 2018-09-24

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta civil- och kulturutskottet

Suppleant
2018-03-13 – 2018-05-24

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04
Suppleant
2014-02-06 – 2014-10-07

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2014-10-07 – 2018-10-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10–. Ledamot civilutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 14–15, 22 och kulturutskottet 15–. Suppleant försvarsutskottet 10–14, socialutskottet 10–18, kulturutskottet 10–15, miljö- och jordbruksutskottet 10–14 och 18–22, EU-nämnden 14 och trafikutskottet 16–18. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14–18.

Föräldrar

Yrkesfiskaren Vilhelm Utbult och Annie Pettersson.

Utbildning

Fil.kand., historia, Göteborgs universitet. Musikhögskolan. Lärarhögskolan, Mölndal, slutår 78.

Anställningar

Musiklärare, Uddevalla 71–74. Lärare i historia och musik, Uddevalla 78–89. Frilansmusiker 90–00. Kommunikatör, Göteborgs Räddningsmission 00–09 och Erikshjälpen 09–10.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Uddevalla 06–09. Suppleant, kommunstyrelsen 06–09. Ledamot, socialnämnden 06–09 och beredningen för demokrati och integration 08–09.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

1:e vice ordförande, Kristdemokraterna i Bohuslän.

Litteratur

Jim (roman, 85) och Horisont (roman, 95).

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Statens stöd till trossamfund och civilsamhället

  Statens stöd till trossamfund och civilsamhället

  Betänkande 2023/24:KrU7

  Regeringen har föreslagit nya regler om statsbidrag till trossamfund. Den nya lagstiftningen ska innehålla bestämmelser om när ett annat trossamfund än Svenska kyrkan är berättigat till statsbidrag, statlig avgiftshjälp och att definitionen av trossamfund ändras. Den nya regleringen innebär också

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  17, 80 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Det kyrkliga kulturarvet

  Det kyrkliga kulturarvet

  Betänkande 2023/24:KrU11

  I en skrivelse om de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan redogör regeringen bland annat för hur den kyrkoantikvariska ersättningen användes under perioden 2002–2022. Regeringen beskriver till exempel tillgängligheten till de kyrkliga kulturminnena, kunskaps- och kompetensfrågor och samverkan

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 47 minuter
  Justering
  2024-05-28
  Bordläggning
  2024-06-11
  Debatt
  2024-06-12
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Försvarsminister Pål Jonson M Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Försvarsminister Pål Jonson M besvarar såväl allmänpolitiska frågor
  Datum
  2024-04-25
 • Stillbild från Debatt om förslag: Spelfrågor

  Spelfrågor

  Betänkande 2023/24:KrU9

  Nya regler ska stärka konsumentskyddet i samband med spel om pengar. Riksdagen sade ja till regeringens förslag som handlar om att begränsa de problem som spel om pengar orsakar såsom skuldsättning och missbruk. Ett skriftlighetskrav för telefonförsäljning av spel införs. Konsumenten måste efter telefonsamtalet

  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  33, 88 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-23
  Debatt
  2024-04-24
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Idrott och friluftsliv

  Idrott och friluftsliv

  Betänkande 2023/24:KrU6

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om idrott och friluftsliv som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om idrott i utsatta områden, stärkt antidopningsarbete, idrottsanläggningar och planer för friluftsliv.

  Riksdagen hänvisar exempelvis till pågående arbete och att förslagen till viss del redan är tillgodosedda.

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  24, 99 minuter
  Justering
  2024-04-11
  Bordläggning
  2024-04-17
  Debatt
  2024-04-18
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kultur och fritid för barn och unga

  Kultur och fritid för barn och unga

  Betänkande 2023/24:KrU8

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om kultur och fritid för barn och unga från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om barns och ungas rätt till kultur och ungas levnadsvillkor.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 96 minuter
  Justering
  2024-03-19
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fiskeripolitik

  Fiskeripolitik

  Betänkande 2023/24:MJU10

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag om fiskeripolitiken. Motionerna har inkommit under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om fiskekvoter, fiskeredskap, svensk fiskerinäring, fiskerikontroll och fritidsfiske. Att riksdagen avslår alla motionerna beror i första hand på att arbete pågår inom området.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  48, 120 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kulturarv

  Kulturarv

  Betänkande 2023/24:KrU5

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner om kulturarv från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om museer, fornminnen och krisberedskap.

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  7, 56 minuter
  Justering
  2024-02-15
  Bordläggning
  2024-03-12
  Debatt
  2024-03-14
  Beslut
  2024-03-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Public service och film

  Public service och film

  Betänkande 2023/24:KrU3

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om public service och film från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om förutsättningar och framtida villkor för filmpolitiken och public service.

  Riksdagen hänvisar till pågående utredningar både vad gäller public service och film.

  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 61 minuter
  Justering
  2024-03-07
  Bordläggning
  2024-03-12
  Debatt
  2024-03-14
  Beslut
  2024-03-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkbildning

  Folkbildning

  Betänkande 2023/24:KrU4

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om folkbildning från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om att värna folkbildningen, bidragsmodellen för studieförbund och om att främja folkbildning i hela landet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att motionsyrkandena till viss del är tillgodosedda.

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  23, 83 minuter
  Justering
  2024-02-15
  Bordläggning
  2024-03-06
  Debatt
  2024-03-07
  Beslut
  2024-03-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället

  Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället

  Betänkande 2023/24:KrU2

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen, som handlar om Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället.

  Riksrevisionen har granskat om statens bidragsgivning till civilsamhället har varit effektiv. Den övergripande slutsatsen är att de granskade myndigheternas

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 57 minuter
  Justering
  2024-01-18
  Bordläggning
  2024-03-06
  Debatt
  2024-03-07
  Beslut
  2024-03-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

  Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

  Betänkande 2023/24:KrU1

  Totalt cirka 16,6 miljarder kronor ur statens budget för 2024 ska gå till utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Riksdagen sa därmed nej till de alternativa budgetförslag

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  3
  Anföranden och repliker
  86, 253 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-05
  Debatt
  2023-12-06
  Beslut
  2023-12-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett hållbart mediestöd för hela landet

  Ett hållbart mediestöd för hela landet

  Betänkande 2023/24:KU3

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag om mediestöd. Den nya lagen innehåller bestämmelser om syftet med mediestöd, om grundläggande förutsättningar för mediestöd och om mediestödsnämnden.

  Lagen börjar gälla den 1 januari 2024.

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 89 minuter
  Justering
  2023-11-09
  Bordläggning
  2023-11-14
  Debatt
  2023-11-15
  Beslut
  2023-11-15
 • Samlevnad och relationer i skolans sex- och samlevnadsundervisning

  Motion 2023/24:2419 av Roland Utbult (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2419 av Roland Utbult KD Samlevnad och relationer i skolans sex- och samlevnadsundervisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samlevnad och relationer bör få större utrymme i skolans sex- och samlevnadsundervisning och tillkännager
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Flytt av Sveriges ambassad i Israel

  Motion 2023/24:1266 av Roland Utbult (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1266 av Roland Utbult KD Flytt av Sveriges ambassad i Israel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har ambassader runt om i världen
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:UU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Möjliggörande av stöd från EU till miljömotorer i fiskebåtar

  Motion 2023/24:1264 av Roland Utbult (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1264 av Roland Utbult KD Möjliggörande av stöd från EU till miljömotorer i fiskebåtar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige nationellt ska möjliggöra stöd till miljömotorer i fiskebåtar och tillkännager detta för regeringen. Motivering
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Systematiska mätningar av narkotika

  Motion 2023/24:1050 av Roland Utbult (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1050 av Roland Utbult KD Systematiska mätningar av narkotika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en pilotstudie om systematiska mätningar av narkotika och andra dopningsmedel och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom
  Inlämnad
  2023-10-03
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Pornografins skadeverkningar

  Motion 2023/24:1049 av Roland Utbult (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1049 av Roland Utbult KD Pornografins skadeverkningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att i skolor genomföra porrkritiska samtal i sex- och samlevnadsundervisningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig
  Inlämnad
  2023-10-03
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2023/24:KU9 2023/24:UbU10 2023/24:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Miljösituationen i Östersjön

  Motion 2023/24:494 av Roland Utbult (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:494 av Roland Utbult KD Miljösituationen i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera åtgärder för att komma till rätta med miljösituationen i Östersjön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Östersjön är ett
  Inlämnad
  2023-10-02
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:MJU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Folkbildningsfrågor

  Folkbildningsfrågor

  Betänkande 2022/23:KrU10

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen, som handlar om Riksrevisionens rapport om statsbidraget till studieförbunden. Riksrevisionen har granskat om kontrollen, uppföljningen och styrningen av statsbidraget till studieförbunden är effektiv. Granskningsobjekten

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 67 minuter
  Justering
  2023-05-25
  Bordläggning
  2023-05-30
  Debatt
  2023-05-31
  Beslut
  2023-05-31

Filter