Azadeh Rojhan (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län, plats 115
Född år
1986
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Kulturutskottet

Ledamot

Utbildningsutskottet

Suppleant

Europarådets svenska delegation

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-06-28 – 2026-09-21

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2020-08-01 – 2022-06-27
Statsrådsersättare
2019-02-01 – 2020-07-31
Statsrådsersättare
2019-01-22 – 2019-01-31
Statsrådsersättare
2017-04-02 – 2019-01-21
Statsrådsersättare
2014-10-03 – 2016-08-09

Mikael Damberg

Ledig
2016-08-10 – 2017-04-01

Kulturutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2021-10-19 – 2022-09-26
Suppleant
2018-10-02 – 2021-10-19
Ledamot
2014-10-07 – 2018-09-24

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta civil- och kulturutskottet

Suppleant
2018-03-13 – 2018-05-24

EU-nämnden

Suppleant
2018-10-02 – 2022-10-04
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Europarådets svenska delegation

Ledamot
2022-11-01 –
Ledamot
2022-02-18 – 2022-10-31
Suppleant
2018-11-01 – 2022-02-18
Suppleant
2015-12-09 – 2018-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141003–180924, 180924–190121 och 190121–220628). Ledamot kulturutskottet 14–18, 21–. Suppleant utrikesutskottet 14–18, EU-nämnden 14–22, kulturutskottet 18– och utbildningsutskottet 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 15–22 och ledamot 22–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Diskrimineringsaspekten i utredningen om säkerhetsprövningar

  Skriftlig fråga 2023/24:1014 av Azadeh Rojhan (S)

  Fråga 2023/24:1014 Diskrimineringsaspekten i utredningen om säkerhetsprövningar av Azadeh Rojhan S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Det har höjts en hel del kritiska röster kring den pågående utredning som ska se över och föreslå förändringar av processen för säkerhetsprövningar, och min fråga rör diskrimineringsaspekten
  Inlämnad
  2024-07-05
  Svarsdatum
  2024-07-24
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Statens stöd till trossamfund och civilsamhället

  Statens stöd till trossamfund och civilsamhället

  Betänkande 2023/24:KrU7

  Regeringen har föreslagit nya regler om statsbidrag till trossamfund. Den nya lagstiftningen ska innehålla bestämmelser om när ett annat trossamfund än Svenska kyrkan är berättigat till statsbidrag, statlig avgiftshjälp och att definitionen av trossamfund ändras. Den nya regleringen innebär också

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  17, 80 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18
 • Hat och hot mot utländska journalister

  Skriftlig fråga 2023/24:974 av Azadeh Rojhan (S)

  Fråga 2023/24:974 Hat och hot mot utländska journalister av Azadeh Rojhan S till Kulturminister Parisa Liljestrand M I en tid där pressfrihet och journalistik står inför ökande hot globalt är det av yttersta vikt att vi säkerställer ett säkert och stödjande klimat för alla journalister som verkar i Sverige. Regeringen
  Inlämnad
  2024-06-11
  Svarsdatum
  2024-06-19
  Besvarare
  Kulturminister Parisa Liljestrand (M)
 • Svarta pengar hos spelbolag

  Interpellation 2023/24:749 av Azadeh Rojhan (S)

  Interpellation 2023/24:749 Svarta pengar hos spelbolag av Azadeh Rojhan S till Statsrådet Niklas Wykman M Det har rapporterats om hur spelbolagen utnyttjas av kriminella för att gömma svarta pengar. Samtidigt flaggar svenska myndigheter för att de inte kommer åt tillgångar på utländska spelkonton. Jag vill därför fråga statsrådet
  Inlämnad
  2024-05-13
  Besvarare
  Statsrådet Niklas Wykman (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Spelfrågor

  Spelfrågor

  Betänkande 2023/24:KrU9

  Nya regler ska stärka konsumentskyddet i samband med spel om pengar. Riksdagen sade ja till regeringens förslag som handlar om att begränsa de problem som spel om pengar orsakar såsom skuldsättning och missbruk. Ett skriftlighetskrav för telefonförsäljning av spel införs. Konsumenten måste efter telefonsamtalet

  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  33, 88 minuter
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-23
  Debatt
  2024-04-24
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Idrott och friluftsliv

  Idrott och friluftsliv

  Betänkande 2023/24:KrU6

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om idrott och friluftsliv som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om idrott i utsatta områden, stärkt antidopningsarbete, idrottsanläggningar och planer för friluftsliv.

  Riksdagen hänvisar exempelvis till pågående arbete och att förslagen till viss del redan är tillgodosedda.

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  24, 99 minuter
  Justering
  2024-04-11
  Bordläggning
  2024-04-17
  Debatt
  2024-04-18
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Register över föreningar

  Register över föreningar

  Interpellation 2023/24:563 av Azadeh Rojhan (S)

  Interpellation 2023/24:563 Register över föreningar av Azadeh Rojhan S till Socialminister Jakob Forssmed KD Regeringen har givit Försäkringskassan uppdraget att inrätta ett register över de föreningar som godkänns som utförare av fritidsaktiviteter i samband med att fritidskortet införs. När och hur fritidskortet är
  Inlämnad
  2024-02-27
  Svarsdatum
  2024-04-12
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Fritidskortet

  Fritidskortet

  Interpellation 2023/24:562 av Azadeh Rojhan (S)

  Interpellation 2023/24:562 Fritidskortet av Azadeh Rojhan S till Socialminister Jakob Forssmed KD Det har nu blivit klart att regeringen inte lyckats implementera det nödvändiga systemet för fritidskortet, vilket innebär att de tilldelade pengarna, över 700 miljoner, inte kommer att användas som planerat. Fritidskortet
  Inlämnad
  2024-02-27
  Svarsdatum
  2024-04-12
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Höjd egeninsats vid insamling till internationellt bistånd

  Skriftlig fråga 2023/24:800 av Azadeh Rojhan (S)

  Fråga 2023/24:800 Höjd egeninsats vid insamling till internationellt bistånd av Azadeh Rojhan S till Statsrådet Johan Forssell M Av Sveriges nya strategi för utvecklingssamarbete med det civila samhället CSO-strategin framgår det att egeninsatsen när det gäller insamlade, egna medel minst ska uppgå till 10 procent. En
  Inlämnad
  2024-04-11
  Svarsdatum
  2024-04-24
  Besvarare
  Statsrådet Johan Forssell (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället

  Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället

  Betänkande 2023/24:KrU2

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen, som handlar om Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället.

  Riksrevisionen har granskat om statens bidragsgivning till civilsamhället har varit effektiv. Den övergripande slutsatsen är att de granskade myndigheternas

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 57 minuter
  Justering
  2024-01-18
  Bordläggning
  2024-03-06
  Debatt
  2024-03-07
  Beslut
  2024-03-14
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förebyggande arbete mot spelmissbruk

  Förebyggande arbete mot spelmissbruk

  Interpellation 2023/24:453 av Azadeh Rojhan (S)

  Interpellation 2023/24:453 Förebyggande arbete mot spelmissbruk av Azadeh Rojhan S till Statsrådet Niklas Wykman M Enligt Spelinspektionens siffror har 75 procent av svenskarna spelat om pengar någon gång under det senaste året. Omsatt i pengar är det 3 281 kronor som personer över 18 år i vårt land har spelat bort per
  Inlämnad
  2024-02-07
  Besvarare
  Statsrådet Niklas Wykman (M)
 • Fritidskortet

  Interpellation 2023/24:452 av Azadeh Rojhan (S)

  Interpellation 2023/24:452 Fritidskortet av Azadeh Rojhan S till Socialminister Jakob Forssmed KD Det har nu blivit klart att regeringen inte lyckats implementera det nödvändiga systemet för fritidskortet, vilket innebär att de tilldelade pengarna, på över 700 miljoner, inte kommer att användas som planerat. Fritidskortet
  Inlämnad
  2024-02-07
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Register över föreningar

  Interpellation 2023/24:451 av Azadeh Rojhan (S)

  Interpellation 2023/24:451 Register över föreningar av Azadeh Rojhan S till Socialminister Jakob Forssmed KD Regeringen har givit Försäkringskassan uppdraget att inrätta ett register över de föreningar som godkänns som utförare av fritidsaktiviteter i samband med att fritidskortet införs. När och hur fritidskortet är
  Inlämnad
  2024-02-07
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Rätten till mat

  Skriftlig fråga 2023/24:558 av Azadeh Rojhan (S)

  Fråga 2023/24:558 Rätten till mat av Azadeh Rojhan S till Statsrådet Johan Forssell M Tyvärr verkar det högst tveksamt om världen kommer att nå mål två i Agenda 2030. Det handlar om det basala behovet mat och om att utrota hunger, att uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt att främja ett hållbart
  Inlämnad
  2024-02-01
  Svarsdatum
  2024-02-14
  Besvarare
  Statsrådet Johan Forssell (M)
 • Barn som förs bort från Sverige

  Skriftlig fråga 2023/24:557 av Azadeh Rojhan (S)

  Fråga 2023/24:557 Barn som förs bort från Sverige av Azadeh Rojhan S till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Varje år rapporteras ett antal fall där barn, i synnerhet flickor, bortförs från Sverige till andra länder. Dessa fall handlar ofta om familjeärenden där en förälder, utan den andra förälderns samtycke, tar
  Inlämnad
  2024-02-01
  Svarsdatum
  2024-02-14
  Besvarare
  Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)
 • Våldsutövande föräldrar

  Skriftlig fråga 2023/24:556 av Azadeh Rojhan (S)

  Fråga 2023/24:556 Våldsutövande föräldrar av Azadeh Rojhan S till Justitieminister Gunnar Strömmer M En rapport från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, visar hur mäns våld inom familjen inte påverkar utgången i vårdnadstvister. Rapporten visar att domstolar tenderar att inte frånta den
  Inlämnad
  2024-02-01
  Svarsdatum
  2024-02-14
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Snabbhetspremien i föräldraförsäkringen

  Skriftlig fråga 2023/24:552 av Azadeh Rojhan (S)

  Fråga 2023/24:552 Snabbhetspremien i föräldraförsäkringen av Azadeh Rojhan S till Statsrådet Anna Tenje M Den 18 december 2017 mottog regeringen slutbetänkandet från Utredningen om en modern föräldraförsäkring en viktig utredning som hade till syfte att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen
  Inlämnad
  2024-02-01
  Svarsdatum
  2024-02-14
  Besvarare
  Statsrådet Anna Tenje (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Justitieminister Gunnar Strömmer M Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Energi- och näringsminister
  Datum
  2024-02-01
 • Svenska elitidrottare som blir utan pension

  Skriftlig fråga 2023/24:433 av Azadeh Rojhan (S)

  Fråga 2023/24:433 Svenska elitidrottare som blir utan pension av Azadeh Rojhan S till Socialminister Jakob Forssmed KD Riksidrottsförbundet larmar om att många elitidrottare i Sverige i dag lever på inkomster under existensminimum. Elitidrottare saknar det skyddsnät som arbetstagare har, som exempelvis pensionssystem
  Inlämnad
  2023-12-20
  Svarsdatum
  2024-01-04
  Besvarare
  Statsrådet Anna Tenje (M)
 • med anledning av skr. 2023/24:22 Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället

  Motion 2023/24:2759 av Lawen Redar m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2023/24:2759 av Lawen Redar m.fl. S med anledning av skr. 2023/24:22 Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kontrollen över den statliga bidragsgivningen till civilsamhället måste
  Inlämnad
  2023-11-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter