Så arbetar riksdagen med andra länder

Ledamöterna i riksdagen arbetar på många sätt
med sådant som har med andra länder att göra.
Ofta handlar det om frågor om demokrati,
fred och mänskliga rättigheter.

Talmannen, ledamöterna och utskotten
reser ofta till andra länder.
Det gör de för att lära sig mer,
berätta om sitt arbete
och träffa andra politiker.

Observerar val

Ibland åker ledamöterna till andra länder
när det är val där.
Det gör de för att se till
att valen sker på rätt sätt
och är demokratiska.

Besök från andra länder

Talmannen och ledamöterna
får också besök från andra länder.
Gästerna kan till exempel vara politiker och talmän.

Talman Andreas Norlén inviger den 31:a parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC-Baltic Sea Parliamentary Conference)  i riksdagens andrakammarsal.
Foto: Melker Dahlstrand

Talman Andreas Norlén inviger Östersjökonferensen.

Internationellt samarbete

Cirka 100 riksdagsledamöter ingår i
olika församlingar.
Församlingarna arbetar till exempel
med frågor om säkerhet och samarbete
i Europa.
Ledamöter från många olika EU-länder
deltar i församlingarna.

Om sidan

Publicerad