Det här gör riksdagen

I Sverige väljer folket
vilka personer som ska sitta i riksdagen.
Det är val till riksdagen
en gång vart fjärde år.

Det finns 349 politiker i riksdagen.
De kallas ledamöter.
Politikerna i riksdagen beslutar om sådant
som handlar om hela landet.

Beslutar om lagar

En av riksdagens viktigaste uppgifter
är att besluta om nya lagar.

Ofta är det regeringen
som lämnar förslag på nya lagar
till riksdagen.
Regeringens förslag kallas propositioner.

Ledamöter röstar om förslag i kammaren. En ledamot uppmanar sin partigrupp att rösta ja genom att göra "tummen upp".
Foto: Melker Dahlstrand

I riksdagen tar ledamöterna beslut om nya lagar som ska gälla i Sverige.

Ledamöterna kan också lämna förslag
på nya lagar.
Ledamöternas förslag kallas motioner.

Riksdagens utskott går igenom förslagen.
Sedan röstar ledamöterna om förslagen
i riksdagens kammare.

Beslutar om statens pengar

Riksdagen beslutar också om hur
statens pengar ska användas.

På hösten lämnar regeringen in ett förslag
till riksdagen
på hur staten ska använda sina pengar.
Förslaget kallas budgetpropositionen.

Sedan ska ledamöterna i riksdagen
säga vad de tycker om budgetpropositionen.

Till sist röstar ledamöterna om förslagen
i riksdagens kammare.

Kontrollerar regeringen

Riksdagen ska dessutom se till att
regeringen sköter sitt arbete.

Riksdagens konstitutionsutskott
granskar att regeringen följer reglerna.
Ledamöterna kan också ställa frågor
till ministrarna i regeringen.

Om riksdagen tycker att regeringen gjort ett dåligt jobb
kan riksdagen tvinga regeringen att sluta.

Arbetar med EU-frågor

Riksdagen arbetar med EU-frågor.
Riksdagen är också med
och bestämmer om
Sveriges utrikespolitik
tillsammans med regeringen.

Arbetar med utrikespolitik

Riksdagen arbetar också med utrikespolitik
tillsammans med regeringen.

Arbetet kan handla om
att besluta vilka militära insatser
Sverige ska vara med på.
Det kan också handla om hur mycket
av statens pengar som ska gå till att hjälpa
fattiga människor i världen.

Om sidan

Publicerad