Det här gör utskotten

Ledamöterna i riksdagen delas in
i olika arbetsgrupper.
Arbetsgrupperna kallas för utskott.

Riksdagen beslutar varje år
om hundratals olika förslag.

För att hinna med arbetet
med alla förslag måste
riksdagens ledamöter dela på arbetet.
Därför delas ledamöterna in
i olika arbetsgrupper.
Arbetsgrupperna kallas för utskott.

15 utskott

Det finns 15 utskott
som arbetar med olika frågor.
Till exempel arbetar försvarsutskottet
med förslag som handlar om militären.
Socialutskottet arbetar med förslag
som har med sjukvården att göra.

I varje utskott sitter 17 ledamöter.
Varje utskott är som en liten riksdag.
Partierna har platser i utskotten
efter hur många platser de har i riksdagen.
Utskotten har möten varje vecka.
Då får inte allmänheten eller medierna
vara med.

Arbetet i utskotten

Ledamöter i utrikesutskottet sitter runt ett bord.
Foto: Melker Dahlstrand

I utskotten finns alla riksdagspartier representerade. Här sammanträder utrikesutskottet.

Mycket av riksdagens arbete
gör ledamöterna i utskotten.
Utskotten arbetar med frågorna
som riksdagen ska besluta om.

Innan riksdagen beslutar om en fråga
ska ett utskott ha arbetat fram
ett förslag till beslut.

Ibland behöver utskotten få veta mer
om ett ämne.
Då kan de bjuda in experter och ställa frågor.
Det kallas öppen utfrågning.

När utskottet är färdigt med sitt förslag
till beslut så röstar alla ledamöter om förslaget
i kammaren.

Andra exempel på arbetsuppgifter:

 • Utskotten följer upp alla frågor som
  riksdagen har beslutat om.
  Det är för att se om det blev som det var tänkt.
 • Utskotten arbetar också med EU-frågor.
  Till exempel arbetar skatteutskottet
  med förslag från EU
  som handlar om skatter.

Konstitutionsutskottet granskar regeringen

Konstitutionsutskottet har en särskild roll i riksdagen.
Det är det utskott som granskar
hur regeringen sköter sitt arbete.

Om utskottet ser att regeringen
inte har skött en uppgift kan utskottet
ge råd om hur regeringen kan bättra sig.

Om sidan

Publicerad