Demokrati

Demokrati betyder folkstyre eller folkmakt.
En grundtanke med demokrati
är att den som är medborgare eller bor i ett land
ska ha möjlighet att vara med och tycka till
om hur landet ska styras.

Sverige har demokrati.
Det innebär att folket väljer
vilka som ska bestämma i riksdagen.
Det står skrivet i en av våra grundlagar
som heter regeringsformen.

Val vart fjärde år i Sverige

Det är val till riksdagen
en gång vart fjärde år.
Då väljer folket vilka
personer som ska sitta i riksdagen.

En röstmottagare som lägger ned ett valkuvert i valurnan till riksdagen.
Foto: Melker Dahlstrand

När det är val röstar väljarna i tre val samma dag. Valen är till riksdagen, kommunerna och regionerna.

Det är 349 politiker som sitter i riksdagen.
Politikerna ska se till att
folkets vilja finns med
i det riksdagen bestämmer.

Riksdagen beslutar om sådant
som handlar om hela landet.
Folket väljer också politikerna
i regionerna och kommunerna.
Politikerna i regionerna och kommunerna
styr där vi bor.

Det är inte bara politikerna
som har makt.
Medierna, domstolarna och marknaden
har också makt.

Kungen är statschef

Den högsta företrädaren för ett land
kallas statschef.
I Sverige är kungen är statschef.
En regerande drottning kan också vara statschef.
Kungen har ingen politisk makt.
Varje år öppnar kungen riksdagsåret.

Om sidan

Publicerad