Till innehåll på sidan

Det här gör partierna

Ledamöter som är med i samma parti
i riksdagen bildar en partigrupp.
Den som leder arbetet i partigruppen
kallas gruppledare.

Partigrupperna i riksdagen
är viktiga för ledamöternas
arbete i riksdagen
och för politiken i Sverige.

I partigruppen pratar ledamöterna med varandra
om vad partiet ska tycka i olika frågor.
Partigrupperna har kontor i riksdagen.
Kontoren kallas partikanslier.

När ledamöterna röstar i kammaren
röstar de oftast som partiet tycker.
Om de inte tycker som partiet
kan de rösta som de själva vill.

Ibland kan en ledamot inte vara med och rösta.
Ledamoten kanske är sjuk
eller är på resa i ett annat land.
Då kan partigrupperna se till
att en ledamot från ett annat parti
av fri vilja låter bli att rösta.
Det kallas kvittning
och gör att en ledamot kan vara borta
utan att det påverkar riksdagens beslut.

Ledamöter från Vänsterpartiet har möte i riksdagen.
Foto: Melker Dahlstrand

Vänsterpartiets partigrupp träffas precis som riksdagens övriga partigrupper varje tisdag.

Om artikeln

Publicerad