Debatter och beslut i kammaren

Riksdagens kammare är platsen
där ledamöterna diskuterar förslag
och beslutar.

Om ledamöterna inte är överens
om ett förslag
diskuterar de förslaget i kammaren.
Det kallas ärendedebatt.

När debatten är klar
ska ledamöterna besluta.
Det gör de genom att rösta
ja eller nej till förslaget.

Talmannen eller en vice talman
leder mötena i kammaren.
När riksdagen har beslutat
skickar talmannen ett brev till regeringen
och berättar hur det gick.

Andra typer av debatter

Kammaren är också en viktig plats
för andra politiska debatter.
Ofta är det debatter med
ministrarna i regeringen.
Det kallas interpellationsdebatter.

Romina Pourmokhtari (L) får en fråga av Anna-Caren Sätherberg (S).
Foto: Melker Dahlstrand

Romina Pourmokhtari (L) är klimat- och miljöminister i regeringen. Här får hon en fråga från Anna-Caren Sätherberg (S). Anna-Caren Sätherberg är ledamot i riksdagen.

Ministrarna i regeringen
svarar också på frågor
från ledamöterna i kammaren.
Det kallas frågestunder.

Några gånger om året debatterar partiledarna
med varandra i kammaren.
Det kallas partiledardebatt.

Ett annat exempel är särskild debatt.
Ett parti kan be att riksdagen debatterar
en särskild fråga.
Den kan till exempel handla om vård eller skola. 

Om sidan

Publicerad