Det här gör ledamöterna

Det är val till riksdagen
en gång vart fjärde år.
Då väljer folket vilka
personer som ska sitta i riksdagen.

Det är 349 politiker som sitter i riksdagen.
De kallas ledamöter.
Ledamöterna ska se till att
folkets vilja finns med
i det riksdagen bestämmer.

Den som vill bli ledamot
måste ha rätt att rösta i
val till riksdagen.

Den som vill bli ledamot
måste också bli föreslagen
av ett politiskt parti.

Är med i partigrupp

Ledamöter som är med i samma parti
bildar en partigrupp.
I partigruppen pratar ledamöterna med varandra
om vad partiet ska tycka i olika frågor.

Arbetar i utskott

Ledamöterna i riksdagen delar upp sig
i olika arbetsgrupper.
Arbetsgrupperna kallas för utskott.
Där jobbar ledamöterna med förslagen
som riksdagen sedan ska besluta om.
Arbetet i utskotten tar mycket tid.

Debatterar och beslutar

I riksdagens kammare debatterar
ledamöterna viktiga frågor
och är med och fattar beslut.
Det kan till exempel handla om
att en ny lag ska införas.

Andra uppgifter för ledamöterna

Ledamöterna gör också andra saker.
De skriver förslag på nya lagar.
Förslagen kallas motioner.

När ledamöterna undrar över något
som regeringen gjort eller låtit bli att göra
ställer de frågor till ministrarna i regeringen.

Ledamöterna är inte alltid på plats i riksdagen.
De arbetar också i sin valkrets.
Då träffar de väljare
och besöker företag, organisationer och skolor.

Om sidan

Publicerad