Det här gör EU-nämnden

Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU.
EU-länderna samarbetar om jordbruket,
miljön, handeln och många andra saker.

I EU beslutar ministerrådet om lagar.
I ministerrådet sitter ministrar
från de olika EU-ländernas regeringar.
Ministrarna i Sveriges regering
är med i ministerrådet.

Riksdag och regering samarbetar

I ministerrådet diskuterar och beslutar
Sveriges ministrar tillsammans med
andra EU-länders ministrar.
Innan de gör det
måste ministrarna i Sveriges regering
ha riksdagens stöd.

Därför pratar regeringen
med riksdagens EU-nämnd
före varje möte i ministerrådet.
Det kallas samråd.

Regeringen pratar med EU-nämnden
om det som EU:s ministerråd
ska besluta om.
Regeringen och EU-nämnden
pratar också om andra frågor
som EU:s ministerråd ska diskutera.

Statsminister Ulf Kristersson (M) samråder med EU-nämnden.
Foto: Anders Löwdin

Statsminister Ulf Kristersson (M) samråder med EU-nämnden inför ett möte i Europeiska rådet.

Alla partier är med

Alla partier i riksdagen
är med i EU-nämnden.
Hur många platser partierna har i EU-nämnden
beror på
hur många platser de har i riksdagen.

Om sidan

Publicerad