Riksdagen i samhället

Riksdagen fattar beslut som
påverkar hela samhället.
Riksdagen samarbetar med till exempel
regeringen, myndigheter, kommuner och EU.

Riksdagen

Riksdagen beslutar om lagarna i Sverige.
Det riksdagen bestämmer gäller i hela landet.

Östra och västra riksdagshuset sedda ovanifrån.
Foto: Melker Dahlstrand

Regeringen

Vart fjärde år väljer svenska folket
vilka politiker som ska sitta i riksdagen.
Efter valet bestämmer riksdagen
vem som ska vara statsminister.

Statsministern väljer vilka ministrar
som ska vara med i regeringen.

Regeringen måste ha riksdagens stöd.
Regeringens uppgift är att leda Sverige.

Det gör regeringen genom att komma med förslag
till nya lagar till riksdagen.

EU

Sedan 1995 är Sverige medlem
i Europeiska unionen, EU.
Det som EU beslutar om gäller också i Sverige.

Det finns områden som EU inte får besluta om.
Det gäller till exempel sådant som
handlar om bostäder och skolor.
Det beslutar Sverige
och andra EU-länder om själva.

Sveriges ministrar är med i EU:s ministerråd.
I Europaparlamentet kommer
20 av ledamöterna från Sverige.

Kommunerna

I Sverige finns 290 kommuner.
I varje kommun finns ett kommunfullmäktige.
I kommunfullmäktige sitter de politiker
som bestämmer i kommunen.

Regionerna

I Sverige finns 21 regioner.
Regionerna ska se till
så att sjukvården fungerar.
Politikerna som bestämmer i regionerna
sitter i regionfullmäktige.

Myndigheterna

De svenska myndigheterna ska se till
så att det blir som riksdagen och regeringen har bestämt.
Regeringen bestämmer över myndigheterna.

Domstolarna

Domstolarna bestämmer straff.
De löser också tvister
mellan personer som inte är överens.

Medierna

Tidningar, radio och tv är exempel på olika medier.
Medierna för vidare nyheter och information.
På det sättet är medierna med och påverkar
vad folk tycker och tänker.

Om sidan

Publicerad