Det här gör talmannen

Talmannen leder riksdagens arbete.
I sitt arbete diskuterar talmannen
med partierna i riksdagen
och får hjälp av myndigheten Riksdagsförvaltningen.
Talmannen leder mötena i kammaren
när ledamöterna debatterar och fattar beslut.

Talman Andreas Norlén i kammaren. Han sitter på sin plats och slår klubban i bordet.
Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagens talman Andreas Norlén.

Föreslår ny statsminister

En av talmannens viktiga uppgifter
är att leda diskussionerna mellan partierna
när Sverige byter regering.
Då föreslår talmannen också
vem som ska bli ny statsminister.

Får inte rösta eller debattera

Talmannen är invald i riksdagen
men är inte med och jobbar politiskt i riksdagen.
Talmannen är inte heller med i debatterna
och får inte rösta när ledamöterna ska fatta beslut.
Talmannen har en
ersättare som gör det jobbet.

Val av talman

Ledamöterna i riksdagen väljer
en talman och tre vice talmän
för en valperiod i taget.
En valperiod är fyra år.
Ledamöterna väljer talman i början av
den nya valperioden.

Talmannen kan inte bli uppsagd från sitt arbete
mitt under valperioden.
Det finns inga regler för vilket parti
talmannen ska väljas ifrån.

Om sidan

Publicerad