Patrick Reslow (SD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Malmö kommun, plats 13
Titel
Jur.kand./Pol.mag./Master of European Affairs.
Född år
1970
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Utbildningsutskottet

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2026-09-21

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Suppleant
2017-06-07 – 2018-09-24
Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2021-10-20
Suppleant
2017-06-21 – 2018-09-24
Ledamot
2014-10-07 – 2017-06-14

Utbildningsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Suppleant
2017-11-15 – 2018-09-24
Suppleant
2010-11-17 – 2014-09-29

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2019-02-06 – 2022-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 10–. Ledamot justitieutskottet 10–14, konstitutionsutskottet 14–17 och utbildningsutskottet 18–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14 och 17–18, justitieutskottet 17–18, konstitutionsutskottet 17– och EU-nämnden 19–.

Föräldrar

Inköpschefen Bert Jönsson och kanslisten Elsie Jönsson, f. Nilsson.

Utbildning

Gymnasieskola, Ystad 86–90. Wooster High School, Ohio, USA 87–88. Jur.kand., Lunds universitet, 96. Erasmusstudier, Universität Trier, Tyskland 95. Pol.mag., Lunds universitet 97. Master of European Affairs, Lunds universitet 98.

Anställningar

Forskarstuderande, Lunds universitet 00–. Eslövs folkhögskola 02–10. Politisk sekreterare, Malmö kommun 06–10.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Burlöv 98–00. Kommunfullmäktig, Malmö 02–18. Ersättare, kommunstyrelsen, Malmö 02–10 och Södra innerstadens stadsdelsnämnd 00–02. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden, Burlöv 94–00 och vice ordförande 97–98. 1:e vice ordförande, utbildningsnämnden, Malmö 02–10. Ledamot, Malmöhus läns landsting 91–98. Ledamot, utbildningsnämnden, Malmöhus läns landsting 91–98. 2.e vice ordförande, arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Malmö kommun 14–17. Ledamot, utbildningsnämnden, Malmö kommun17-18. Ersättare, skolstyrelsen Sjöbo 88–90.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, Moderata ungdomsförbundet, Sjöbo 85–87. Ordförande, Moderata ungdomsförbundet Sjöbo 87–92, 94–99. Vice ordförande, Moderata ungdomsförbundet, Malmö 92–94, 99. Ledamot, Moderata ungdomsförbundets distriktsstyrelse, Malmöhus 90–92, 98–99, 1:e vice ordförande, Moderata ungdomsförbundets distriktsstyrelse, Malmöhus 92–94. Ordförande, Moderata ungdomsförbundet Malmö 99–01. Vice ordförande, Lunds doktorandkår 03–04. Ordförande, Lunds doktorandkår 04–05. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Skåne 09–13. Ordförande, Moderaterna i Malmö 13–17. Ordförande, Samfällighetsföreningen Skytteltrafiken, Klagshamn 12–.

Litteratur

”Rättspolitik och judiciell kontroll” i: Rättslig integration och pluralism. Nordisk rättskultur i omvandling. Rättshistoriska skrifter. Tredje bandet. Stockholm (01). ”Juridik och politik i tidigmodern tid. En komparativ analys av revisionsinstitutet” i: Patrick Reslow & Elsa Trolle Önnerfors (red.): Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser (01). ”Konfederation eller federation. Några historiska reflektioner kring den pågående diskussionen om Europas framtid” : Patrick Reslow (red.), Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser (02). ”Centralisering och effektivisering. Några betraktelser rörande den tidigmoderna statsapparaten och dess organisation av den högsta domsmakten” i: Ivo Asmus, Heiko Droste & Jens E. Olesen, Gemeinsame Bekannte. Schweden und Deutschland in der frühen Neuzeit. Münster (03). "Die Visitation des Tribunals” i: Nils Jörn, Bernhard Distelkamp & Kjell Å Modéer (Hg.), Integration durch Recht: das Wismarer Tribunal (1653–1806). Böhlau (03).

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter