Emma Berginger (MP)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns södra, plats 224
Titel
Fil.kand.
Född år
1986
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Försvarsutskottet

Ledamot

Utrikesutskottet

Suppleant

Trafikutskottet

Suppleant

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot

Krigsdelegationen

Ledamot

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2023-04-08 – 2026-09-21
Ledig
2023-03-04 – 2023-04-07
Ordinarie
2023-02-26 – 2023-03-03
Ledig
2023-01-12 – 2023-02-25
Ordinarie
2022-05-20 – 2023-01-11
Ledig
2021-09-20 – 2022-05-19
Ordinarie
2018-09-24 – 2021-09-19

Trafikutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21

Skatteutskottet

Suppleant
2018-10-09 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2019-02-07 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2024-05-23 – 2024-06-18
Deputerad
2022-10-20 – 2022-12-21

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2023-04-11 – 2024-10-31
Ledamot
2022-10-11 – 2023-02-03

Krigsdelegationen

Ledamot
2024-02-15 –

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2024-04-10 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Utbildning

Gymnasieskola, Folkungaskolan, Linköping, 02–05. Framnäs folkhögskola, musiklinjen, Öjebyn, 05–06. Universitetsutbildning Lunds universitet och Malmö högskola, 06–11.

Anställningar

Kontorsassistent, A:son Ekonomikonsult 02–05. Vårdbiträde, Malmö kommun 06–07 . Projektanställning, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö –09 .

Kommunala uppdrag

Ersättare, barn- och ungdomsnämnden, Linköpings kommun, –05. Ersättare och ledamot, barn- och skolnämnd Lund Öster, Lunds kommun, 06–10. Ersättare Lunds kommunala handikappråd 06–10. Partiföreträdare, Lunds kommun, 10–14. Ledamot byggnadsnämnden, Lunds kommun, 10–14. Ledamot, kommunstyrelsen, Lunds kommun 10–14. Ledamot, kommunstyrelsens arbetsutskott 10–14. Kommunfullmäktig, Lunds kommun 10–14. Ledamot Kommunförbundet Skånes styrelse, 11–15. Kommunalråd, Lunds kommun, 14–18. Vice ordförande kommunstyrelsen, Lunds kommun, 14–18. Vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, 14–18. Ersättare kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott, 14–18. Ordförande tekniska nämnden, Lunds kommun, 14–18. Ordförande VA Syds ägarnämnd Lund, 14–18. Ledamot i SKLs programberedning för klimatfrågor 15–17.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Kassör Grön Ungdom Östergötland, 04–05. Sammankallande Grön Ungdom Linköping, 04–05. Ledamot Grön Ungdoms förbundsstyrelse, 06–09. Förbundskassör Grön Ungdom, 07–09. Ledamot i LundaEkonomernas Etikgrupp, 09–10. Ledamot ledningsgruppen/styrelsen Miljöpartiet i Lund, 07–08 och 11–14. Styrelseledamot Miljöpartiet i Skåne, 13–15.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18–. Ledamot trafikutskottet 18–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Suppleant skatteutskottet 18–22, civilutskottet 19–22, utrikesutskottet 22– och trafikutskottet 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 22– och krigsdelegationen 24–.

Föräldrar

Maskinmekanikern och skogsägaren Magnus Berginger och auktoriserade lönekonsulten Merja Berginger, f. Pietilä.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

  Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

  Betänkande 2023/24:UFöU1

  Riksdagen godkände avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA. Avtalet är ett så kallat defense cooperation agreement (DCA-avtal) och reglerar de närmare förutsättningarna för amerikansk militär närvaro i Sverige.

  Det handlar bland annat om den rättsliga statusen för amerikansk militär

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  105, 400 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-17
  Debatt
  2024-06-18
  Beslut
  2024-06-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Extra ändringsbudget för 2024 – Ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

  Extra ändringsbudget för 2024 – Ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

  Betänkande 2023/24:FiU36

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att skänka ytterligare försvarsmateriel och ge ekonomiskt stöd till Ukraina.

  Försvarsmateriel ska skänkas i form av exempelvis artilleriammunition, utrustning för satellitkommunikation, pansar-bandvagn 302, samt stridslednings- och luftbevakningsflygplan

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 51 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa säkerhetspolitiska frågor

  Vissa säkerhetspolitiska frågor

  Betänkande 2023/24:UU11

  Riksdagen sa nej till de cirka 60 förslag i motioner om vissa säkerhetspolitiska frågor från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar till exempel om säkerhetspolitisk inriktning, internationella insatser och nedrustning.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  53, 155 minuter
  Justering
  2024-05-23
  Bordläggning
  2024-05-29
  Debatt
  2024-05-30
  Beslut
  2024-05-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sveriges tillträde till vissa Natoavtal

  Sveriges tillträde till vissa Natoavtal

  Betänkande 2023/24:FöU10

  Som Natomedlem förväntas Sverige tillträda vissa avtal som berör olika delar av försvarssamarbetet. Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att godkänna fyra avtal.

  Två av avtalen, Nato SOFA och Parisprotokollet, är statusavtal. Syftet med dessa är att stärka de allierades förmåga att

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  3, 14 minuter
  Justering
  2024-05-21
  Bordläggning
  2024-05-24
  Debatt
  2024-05-27
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt om fortsatt stöd till Ukraina

  Särskild debatt om fortsatt stöd till Ukraina

  Fredagen den 24 maj klockan 9 håller riksdagen en särskild debatt om fortsatt stöd till Ukraina. Debatten har begärts av Socialdemokraterna. Från regeringen deltar försvarsminister Pål Jonson MDen särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.
  Datum
  2024-05-24
 • med anledning av prop. 2023/24:141 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

  Motion 2023/24:2902 av Emma Berginger m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2902 av Emma Berginger m.fl. MP med anledning av prop. 2023/24:141 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2023/24:141 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater. Riksdagen ställer sig bakom
  Inlämnad
  2024-05-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2023/24:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Finansiering av kommuners medverkan i frågor om slutförvar

  Finansiering av kommuners medverkan i frågor om slutförvar

  Betänkande 2023/24:FöU8

  Kommunerna ska i större utsträckning kompenseras för sina kostnader i samband med hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att fler av kommunernas kostnader ska täckas av kärnavfallsfonden.

  Beslutet innebär att kommunerna

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 31 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-07
  Debatt
  2024-05-08
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Finansminister Elisabeth Svantesson M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Minister för
  Datum
  2024-05-02
 • med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2023/24:2893 av Daniel Helldén m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2893 av Daniel Helldén m.fl. MP med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Det ekonomiska läget 2.1 Sverige befinner sig i en lågkonjunktur Kostnadsökningar har slagit hårt mot svenska hushåll
  Inlämnad
  2024-04-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Personalförsörjning

  Personalförsörjning

  Betänkande 2023/24:FöU3

  Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag om personalförsörjning i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår i de frågor som förslagen gäller.

  Förslagen handlar om bland annat personal- och kompetensförsörjning inom totalförsvaret, könsfördelning och jämställdhet, civilplikt och frivilliga försvarsorganisationer.

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  10, 67 minuter
  Justering
  2024-04-18
  Bordläggning
  2024-04-24
  Debatt
  2024-04-25
  Beslut
  2024-05-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Samhällets krisberedskap

  Samhällets krisberedskap

  Betänkande 2023/24:FöU7

  Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag om samhällets krisberedskap. Motionerna har inkommit under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om fredstida krisberedskap, skydd mot olyckor och information till allmänheten. Att riksdagen avslår alla motionerna beror på pågående arbete och befintlig lagstiftning.

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  9, 59 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-10
  Debatt
  2024-04-11
  Beslut
  2024-04-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Militära frågor

  Militära frågor

  Betänkande 2023/24:FöU4

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om militära frågor från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om Försvarsmaktens organisation och förmåga och Försvarsmaktens samarbete med andra myndigheter.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  8, 53 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-10
  Debatt
  2024-04-11
  Beslut
  2024-04-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Extra ändringsbudget för 2024 - Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

  Extra ändringsbudget för 2024 - Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

  Betänkande 2023/24:FiU33

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att skänka försvarsmateriel och att ge ekonomiskt stöd till Ukraina.

  Försvarsmateriel ska skänkas i form av exempelvis handgranater, undervattensvapen och stridsbåtar. Även sjukvårdsutrustning och livsmedel kommer att skänkas. Försvarsmakten bedöms

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 49 minuter
  Justering
  2024-03-19
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-20
 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt med anledning av Sveriges medlemskap i Nato

  Utrikespolitisk debatt med anledning av Sveriges medlemskap i Nato

  Den 20 mars är det en extrainsatt utrikespolitisk debatt i riksdagen med anledning av Sveriges medlemskap i Nato. I debatten deltar en företrädare från varje riksdagsparti. Debatten tolkas till engelska och teckenspråk. Utrikesministern presenterar den utrikespolitiska deklarationen med anledning av Sveriges medlemskap
  Datum
  2024-03-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

  Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

  Betänkande 2023/24:FöU5

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Signalspaning är en del av Sveriges försvar och skydd mot terrorism och är reglerad i lag.

  Det är Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Siun, som

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 25 minuter
  Justering
  2024-02-15
  Bordläggning
  2024-02-27
  Debatt
  2024-02-28
  Beslut
  2024-02-28
 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk debatt

  Den 14 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar
  Datum
  2024-02-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Försvarspolitik och totalförsvar

  Försvarspolitik och totalförsvar

  Betänkande 2023/24:FöU6

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om försvarspolitik och totalförsvar från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlade till exempel om det militära och civila försvaret, försvarsmaterielförsörjning och internationellt samarbete. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  32, 134 minuter
  Justering
  2024-02-01
  Bordläggning
  2024-02-06
  Debatt
  2024-02-07
  Beslut
  2024-02-07
 • med anledning av skr. 2023/24:59 Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll

  Motion 2023/24:2819 av Daniel Helldén m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2023/24:2819 av Daniel Helldén m.fl. MP med anledning av skr. 2023/24:59 Regeringens klimathandlingsplan hela vägen till nettonoll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med en ny klimathandlingsplan med åtgärder
  Inlämnad
  2024-01-31
  Förslag
  186
  Utskottsberedning
  2023/24:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (186 yrkanden): 186 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan
  Datum
  2024-01-25
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet

  Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet

  Betänkande 2023/24:FöU2

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning av regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet.

  Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens arbete på området inte är effektivt utformat. Enligt Riksrevisionen

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  21, 83 minuter
  Justering
  2023-12-14
  Bordläggning
  2024-01-23
  Debatt
  2024-01-24
  Beslut
  2024-01-24

Filter