Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2020

Beslut

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU9)

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. De handlar bland annat om museifrågor, byggande och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer och världsarv med mera.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-02-20, 2020-03-10

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. De handlar bland annat om museifrågor, byggande och förvaltning av värdefulla kulturmiljöer och världsarv med mera.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.