Norrköpings Skolmuseum

Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-20
Granskad
2019-09-23
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra Norrköpings Skolmuseum till riksmuseum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I slutet av 1800-talet var Norrköping en framstående och prisbelönt skolstad. Oskarsskolan från 1879 är en av dessa skolor i staden som än i dag är i ursprungligt skick. I skolbyggnaden står i dagsläget Norrköpings Skolmuseum att finna. Detta Norrköpingsmuseum är det enda stora skolmuseum som i dag finns kvar i Sverige.

Under 1970-talet så dök idéer upp i Norrköping om att samla in äldre undervisnings­materiel, vilket ledde fram till att skolstyrelsen i Norrköping 1980 beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta med frågan att inrätta ett skolmuseum. Två år senare, 1982, beslutade sedermera Norrköpings kommunfullmäktige att inrätta en stödförening för ett eventuellt skolmuseum, och föreningen bildades samma år med uppgift att samla materiel till ett blivande skolmuseum. Den 14 november 1993 invigdes Norrköpings Skolmuseum av tidigare statsrådet Ragnar Edenman i samband med utställningen Klass efter klass, Folkskolan i Norrköping 150 år.

Genom åren har olika slags undervisningsmateriel så som böcker, planscher med mera samlats in så att museet i dag har en samling som speglar svensk skolhistoria från 1700-talet och framåt. Allt har dokumenterats och registrerats samt finns utställt i fyra stora klassrum och två korridorer i Oskarsskolan.

Skolmuseets besökare kan se och uppleva skolan genom historien i en genuin miljö. Museet har förutom guidade visningar också gammaldags lektioner för skolungdomar samt så erbjuds möjligheter att forska för lärarstudenter och övriga intresserade. Det är Norrköpings kommun som äger samlingarna och stödföreningen för skolmuseet förvaltar, vårdar och visar föremålen.

Museet har tusentals besökare om året, ett antal som också ökat över tid. Verksam­heten bedrivs ideellt och med verksamhetsstöd från Norrköpings kommun. Eftersom flera skolmuseer i Sverige lagts ner på senare tid så är det mycket angeläget att Norrköpings Skolmuseum med sina unika utställningsmöjligheter bevaras för framtiden i form av ett riksmuseum. Det finns många skäl till att Sverige ska ha ett museum som kan visa skolhistoria både i nutid och i framtid.

 

 

Jonas Andersson i Linköping (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra Norrköpings Skolmuseum till riksmuseum och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.