Till innehåll på sidan

Riksomfattande informationskampanj om romernas situation i Sverige och Europa

Motion 2019/20:1228 av Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att genomföra en riksomfattande informationskampanj om romernas utsatta situation i Sverige och Europa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Informationssatsningen Levande historia på slutet av 1990-talet blev mycket framgångs­rik. Boken Om detta må ni berätta – En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945 var en del i kampanjen och beställdes av Sveriges regering. Boken har spridits gratis i mer än en och en halv miljon exemplar till familjer i Sverige med barn i grundskolan och till dem som beställt den från Forum för levande historia. Den har översatts till arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, finska, persiska, spanska och turkiska.

En anledning till informationssatsningen Levande historia var en undersökning bland skolungdomar som presenterades i juni 1997, där många svarat att de inte var säkra på huruvida demokrati var bästa sättet att styra Sverige, vilket ledde till oro. Dessutom uppvisades en stor brist i kunskapen om Förintelsen.

Numera finns informationsmaterial om romerna presenterat hos Forum för levande historia, men mer behövs för att sprida kunskapen om bland annat romernas utsatta situation. Dock är än idag okunskapen stor om den långvariga strukturella diskrimine­ringen mot romer i Europa.

Romerna är en minoritet som fått utstå mycket förtryck och diskriminering genom århundradena i Sverige och Europa. Än idag finns det fördomar, diskriminering och hat som leder till att många romer inte får samma möjligheter som andra i det svenska och de europeiska samhällena.


Regeringen bör undersöka möjligheterna att genomföra en riksomfattande kampanj av samma typ som Levande historia, men nu angående romernas utsatta situation.

 

 

Magnus Manhammar (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att genomföra en riksomfattande informationskampanj om romernas utsatta situation i Sverige och Europa och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.