Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet

Motion 2019/20:1852 av Ingela Nylund Watz (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det kristna kulturarvet i sydöstra Turkiet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillståndet för många värdefulla byggnader och andra kulturminnen med anknytning till assyrier/syrianer är mycket allvarligt. Innan de dramatiska förföljelserna av folkgruppen under första världskriget fanns över en miljon assyrier/syrianer i sydöstra Turkiet. De hade levt i området i årtusenden och byggt upp ett kulturarv med rötter i de första århundradena efter Kristus. Idag lever bara ett par tusen assyrier/syrianer kvar i sydöstra Turkiet och inte mer än kanske 20 000 i hela landet.

I sydöstra Turkiet finns många kyrkor och kloster med stort historiskt intresse. Det förefaller dock finnas näst intill oövervinnerliga svårigheter att underhålla och renovera fastigheterna. I urgamla kloster i området upprätthålls traditionerna av en liten men historiskt och religiöst engagerad grupp människor, som våndas över att byggnaderna förstörs, omvandlas till andra ändamål eller konfiskeras. Det har också framkommit allvarliga rapporter om att församlingarna i området, i den mån de haft resurser för att reparera och återuppbygga t ex sina kyrkor, stoppats av statliga myndigheter. Det finns därför skäl att se med stort allvar på det internationella samhällets ansvar för assyrier/­syrianers kulturarv i sydöstra Turkiet. Det berör det internationella samfundet som sådant, men också stora grupper medborgare i Sverige. Det är många assyrier/syrianer som nu lever i vårt land och delar ansvaret att bygga det nya Sverige. För deras och deras anhörigas skull spelar kulturarvet i sydöstra Turkiet en viktig roll för identitet och självkänsla.

Sverige bör ta initiativ inom EU och andra internationella sammanhang för att bevara ett gemensamt världskulturarv. Detta i samverkan med församlingarna i sydöstra Turkiet och den turkiska staten för att säkra att det assyriska/syrianska kulturarvet i sydöstra Turkiet bevaras och utvecklas. Sverige bör, liksom i andra världsarvsfrågor, agera inom Unesco för att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det kristna kulturarvet i sydöstra Turkiet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.