Konstnärlig utsmyckning vid Tage Erlanders plats

Motion 2019/20:401 av Per Lodenius (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-26
Granskad
2019-09-26
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ansvar för konstnärlig utsmyckning vid Tage Erlanders plats i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utanför Sveriges riksdag finns, som en del av Mynttorget, sedan 2012 Tage Erlanders plats. Den är uppkallad efter den tidigare statsministern som innehade posten i obruten följd under 23 år mellan åren 1946 och 1969.

Platsen är i dag ganska anonym och det bör ses över hur den kan kompletteras med en konstnärlig utsmyckning som tydligare uppmärksammar Tage Erlander och hans gärning. Riksdagen bör i detta sammanhang ta ansvar för att så sker.

Denna konstnärliga utsmyckning skulle med fördel kunna utföras av samma konst­när som står bakom den bronsbyst av Tage Erlander som finns i det östra riksdagshuset, nämligen Anders Jansson. På detta sätt skulle också kopplingen mellan Erlander och tvåkammarriksdagen tydligt manifesteras.

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ansvar för konstnärlig utsmyckning vid Tage Erlanders plats i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.