Till innehåll på sidan

Nationellt centrum med ansvar för det nationella fotografiska kulturarvet

Motion 2019/20:848 av Niklas Karlsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör se över skapandet av ett nationellt centrum med ansvar för samordning av bevarandet av det fotografiska kulturarvet, stöd till kunskapsuppbyggnad inom området och förmedling av landets rika fotohistoria och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När den fotografiska tekniken uppfanns 1839 revolutionerade den människans möjlighet att beskriva och förstå verkligheten. Den fotografiska bildens stora betydelse för samhällslivets olika verksamhetsgrenar är på många sätt avgörande för kvalitet och funktion. Den är starkt närvarande inom vetenskap, konst, företagande, media, reklam, det sociala livet etc. I förståelse av vår historia är fotografiet en avgörande byggsten. Med den digitala tekniken har skapandet av fotografiska bilder formligen exploderat och användandet har breddats till var och en av oss. Det har bidragit till ett starkt intresse för fotografi i medier och i utställningar. Men tekniken innebär också betydande risker. Hur sparar man de viktiga bilddokumenten ur denna strida ström av bilder? Hur ska vi förstå, värdera och tolka fotografiska bilder när den nya tekniken har skapat enkla och sofistikerade metoder för att förvanska bilddokument?

I Sverige saknas ett institutionellt ansvar för det fotografiska kulturarvet. Det saknas nationellt formulerade mål för bevarande, kunskapsuppbyggnad och förmedling. Många andra europeiska länder har förstått betydelsen av detta och har strukturer och organisation för detta.

Bristen på ett nationellt ansvarstagande medför en risk för att viktiga samlingar förstörs eller säljs till företag i andra länder och därmed försvinner från vårt kulturarv. Ett exempel på detta är när Svenska Dagbladets bildsamling nyligen såldes ut till ett isländskt företag.

Landskrona Foto har nu haft sex verksamhetsår och har utvecklat aktiviteter som fyllt ut tomrum inom svensk fotografi. Exempel på detta är den internationellt erkända fotofestivalen, banbrytande fotohistoriska utställningar, omhändertagande av viktiga samlingar efter fotografer som Jean Hermanson och Astrid Bergman Sucksdorff, forskningssamverkan med Lunds universitet kring bevarandefrågor och stöd till unga fotografer i början av sin karriär. Landskrona Foto skulle kunna utvecklas till det centrum för det fotografiska kulturarvet som Sverige har ett så stort behov av. Genom det samarbete som Landskrona Foto har med Lunds universitet är kompetensbasen för ett sådant centrum tryggat.

En utredning bör skyndsamt tillsättas med målet att skapa ett nationellt centrum för bevarande och förmedling av det fotografiska kulturarvet och i det sammanhanget beakta möjligheten att lokalisera detta till Skåne och Landskrona.

 

 

Niklas Karlsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör se över skapandet av ett nationellt centrum med ansvar för samordning av bevarandet av det fotografiska kulturarvet, stöd till kunskapsuppbyggnad inom området och förmedling av landets rika fotohistoria och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.