Garantera verksamheten vid Uppåkra

Motion 2019/20:3 av Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-10
Granskad
2019-09-10
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör förklara Uppåkra som riksintresse och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska garantera verksamheten vid Uppåkra och i samarbete med stiftelsen och länsstyrelsen starta en musei- och utbildningsverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Uppåkra är efter Birka den intressantaste arkeologiska utgrävningsplats vi har i Sverige. Platsen lockar varje år ett stort antal besökare, också internationellt. Det är en av de platser där vi hittat de äldsta fynden i Sverige. Bland annat har en 4 000 år gammal grav grävts ur på platsen. Uppåkra (Stora uppåkra) har varit bebodd under mycket lång tid. Sannolikt är det den forntida plats som haft en järnåldersbosättning under längst sammanhållen tid. Antalet fynd på platsen är enormt och det historiska intresset kan inte nog betonas. Uppåkra är en omistlig del av vår historia och staten bör garantera verksamheten där.

I dag bedrivs verksamheten för allmänheten av en stiftelse (Uppåkra arkeologiska center). Jag vill att staten är medintressent i verksamheten för att garantera en permanent och hög besöks- och museiverksamhet. Detta ska ske under former där både den nuvarande stiftelsen och staten tar det ansvar som är optimalt och som båda parter finner godtagbara. Området bör självklart förklaras som riksintresse.

 

 

Robert Stenkvist (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör förklara Uppåkra som riksintresse och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska garantera verksamheten vid Uppåkra och i samarbete med stiftelsen och länsstyrelsen starta en musei- och utbildningsverksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.