Nytt museum kring andra världskriget

Motion 2019/20:688 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-30
Granskad
2019-09-30
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att inrätta ett museum och minnesmärke för svenska hjältar under andra världskriget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige hade såsom neutral stat och ett land fritt från ockupation under andra världs­kriget en framträdande roll i motståndet mot Nazityskland. Mycket av det illegala motståndsarbetet organiserades från legationer och ambassader i Stockholm. Det fanns tjänstvilliga personer som ställde upp som kurirer för att frakta post och varor av allehanda slag in i de ockuperade grannländerna, med livet som insats. Många var de familjer som på svensk sida tog emot flyktingströmmarna som kom, gav flyktingarna mat och husrum innan de kom till mottagningscentraler längre in i landet. Det fanns även flera svenska flyktinglotsar som, även de med livet som insats, följde flyktingar över gränsen till friheten i Sverige. Listan kan göras betydligt längre än så. Vi har alltså en historia i relativ närtid som vi inte har givit den uppmärksamhet den förtjänar. Ett gemensamt museum för alla dessa spännande och avgörande händelser under andra världskriget vore ett bra sätt både att visa uppskattning för allt det jobb dessa människor la ner samt för att ta vara på historien för framtiden.

Därför bör regeringen utreda möjligheterna att inrätta ett svenskt museum och minnesmärke för dessa hjältar i vår historia.

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att inrätta ett museum och minnesmärke för svenska hjältar under andra världskriget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.