Raoul Wallenbergs gärning

Motion 2019/20:692 av Magnus Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-30
Granskad
2019-09-30
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att skapa en minnesplats/museum över Raoul Wallenbergs gärning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Raoul Wallenberg är en av världens mest kända svenskar. I Sverige är emellertid kunskapen om Raoul Wallenberg och hans gärning ofta bristfällig, inte minst i den yngre generationen. Knappast någon annan person kan i lika hög grad som Raoul Wallenberg anses leva upp till begreppet hjälte. Det finns ett behov av att sprida kunskap om hans liv och insatser för att rädda tiotusentals ungerska judar undan Förintelsen. I Sverige har vi olika platser som är uppkallade efter Raoul Wallenberg som torg och andra platser, men det finns ingen minnesplats/museum över Raoul Wallenberg.

Den platsen skulle kunna bli en naturlig plats för att berätta om en viktig men förfärande del av 1900-talets historia. Det skulle bli en påminnelse om den yttersta konsekvensen av hat mot judar eller andra särskilt utpekade grupper. Inte minst skulle en sådan minnesplats/museum visa på betydelsen av en enskild människas personliga mod och beslutsamhet och därigenom låta Raoul Wallenberg inspirera nya generationer till att välja det goda även när ondskan har övertaget. Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

Magnus Oscarsson (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att skapa en minnesplats/museum över Raoul Wallenbergs gärning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.