Sala silvergruva

Motion 2019/20:1127 av Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att undersöka förutsättningarna för statligt bidrag till Sala silvergruva och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sala silvergruva är en av världens bäst bevarade historiska gruvmiljöer och Sveriges genom tiderna viktigaste silvergruva. Gruvans storhetstid var under Gustav Vasas regeringstid och den kallades då Svea Rikes Skattkammare. 1908 upphörde den huvudsakliga silverbrytningen efter att i århundraden ha varit en stor tillgång för Sverige och ofta kallats Riksens främsta Clenodium. Gruvområdet och dess byggna­der kulturminnesförklarades av länsstyrelsen i Västmanland 2014. Som besökare kan man lära sig mycket om gruvdrift under flera århundraden. Besökarna kan vandra i gruvorter som bär prägel av den gamla tillmakningsmetoden, d.v.s. att gruvarbetarna eldade mot bergväggen för att därefter bryta loss malmen med enkla verktyg.

Besökaren kan färdas med hiss 155 meter under jorden eller gå gruvarbetarnas gamla nedstigningsväg till 60 meters djup och under ledning av kunniga gruvguider få kunskap om gruvarbetet som en betydelsefull del av svensk industrihistoria.

Inom gruvområdet ovan jord finns ett trettiotal byggnader med koppling till gruv­driften. Lillgruvan förklarar pedagogiskt gammal gruvteknik för barnen.

Drygt 80 000 besöker årligen gruvområdet, och förutom intäkter från visnings­verksamheten får Sala silvergruva ett årligt kommunalt bidrag och ett mindre bidrag genom länsstyrelsen. Inga statliga bidrag utgår. Kostnaderna för att förvalta gruvan, gruvområdet och de kulturhistoriska byggnaderna är dock omfattande. Det borde vara ett nationellt intresse att slå vakt om och utveckla Sala silvergruva genom dess kultur­


historiska och industrihistoriska betydelse. Mot den bakgrunden vore det önskvärt att även ett statligt bidrag kunde utgå, för att bevara detta kulturhistoriska arv.

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att undersöka förutsättningarna för statligt bidrag till Sala silvergruva och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.