Hur kan man påverka EU?

Om man vill påverka besluten i EU kan man kontakta någon av dem som arbetar med eller beslutar i EU-frågor.

Hur kan man påverka EU?

Europaparlamentariker. Det finns svenska ledamöter i Europaparlamentet som är med och påverkar EU-besluten. Kontaktuppgifter till dem finns på www.europaparlamentet.se. Det går också bra att kontakta Europaparlamentets informationskontor i Sverige, telefon 08-562 444 55, e-post epstockholm@ep.europa.eu.

Riksdagsledamöter. Den svenska riksdagens ledamöter stiftar lagarna i Sverige och ger regeringen synpunkter inför beslut i ministerrådet. På www.riksdagen.se finns kontaktuppgifter till de 349 ledamöterna och till de politiska partierna i riksdagen.

Ministrar i regeringen. De svenska ministrarna deltar i EU:s ministerrådsmöten där de beslutar om nya EU-regler. På www.regeringen.se finns kontaktuppgifter till regeringens alla ministrar.

EU-kommissionen. EU-kommissionen vill ofta ha synpunkter på utkast till lagar. En miljon EU-medborgare kan också i ett medborgarinitiativ uppmana kommissionen till lagförslag. Man kan kontakta EU-kommissionens kontor i Sverige, telefon 08-562 444 11, e-post comm-rep-se@ec.europa.eu. Webbadressen är ec.europa.eu/sweden/about-us/contact_sv.

Organisationer. Många organisationer samarbetar på europeisk nivå för att påverka EU.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad