Så arbetar riksdagen internationellt

Riksdagsledamöterna arbetar på många sätt internationellt för demokrati, fred och mänskliga rättigheter. Utländska parlamentariker tas emot i riksdagen. Riksdagsledamöter deltar i valövervakningar i andra länder. Många riksdagsledamöter är även medlemmar i interparlamentariska församlingar.

Så arbetar riksdagen internationellt

Arbetet i de interparlamentariska församlingarna består i att delta vid återkommande möten och diskutera aktuella frågor för att slutligen anta resolutioner. Mötena är också utmärkta tillfällen för riksdagsledamöterna att träffa kollegor från andra delar av världen.

När riksdagen tar emot utländska besök kan gästerna vara talmän och parlamentariker från andra länders parlament. I riksdagen får de träffa sina kollegor och diskutera frågor av gemensamt intresse. Riksdagsledamöterna åker också själva på resor för att delta i internationella möten och studera hur andra länder har löst vissa frågor.

Riksdagen arbetar internationellt för att främja demokratin i olika länder. Arbetet sker bland annat genom seminarier och studiebesök där ledamöter och tjänstemän från riksdagen träffar kollegor från parlament som håller på att byggas upp eller förändras.

Valövervakningar som riksdagsledamöterna deltar i är en annan aktivitet som gynnar en demokratisk utveckling. Vid sådana uppdrag reser riksdagsledamöterna till ett land för att besöka vallokaler på valdagen och observera om medborgarna i landet ges möjlighet att rösta.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad