Start | Sveriges riksdag

Lagar

Hitta grundlagar, lagar och föreskrifter.

Beslut

Hitta beslut bland dokument och lagar.

Förslag

Hitta motioner och propositioner bland dokument och lagar.

Senaste nytt

Se alla senaste nytt
Östra riksdagshuset i kvällssol.

Välkommen till nya riksdagen.se

Du tittar just nu på nya riksdagen.se. Tidigare har riksdagens information varit utspridd på flera olika webbplatser men samlas nu på ett ställe. Fakta och sidor som tidigare funnits på webbplatsen för Sveriges riksdags EU-information, liksom på webbplatsen Fira demokratin, har flyttat in på riksdagen.se. Så småningom händer samma sak med innehållet på webbplatsen Öppna data.

Den nya webbplatsen har också uppgraderad teknik. Vissa tjänster kommer under en övergångsperiod inte att vara tillgängliga, men planeras att återpubliceras under 2023.

Har du synpunkter eller frågor?

Kontakta riksdagsinformation, telefon: 020-349 000, e-post: riksdagsinformation@riksdagen.se

Senaste sändningarna

Här ser du de senaste sändningarna från riksdagens webb-tv.

Illustration av Europa, med EU:s medlemsländer markerade.

Riksdagens del av EU-ordförandeskapet

Januari till juni 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Här hittar du information om riksdagens del av ordförandeskapet – den så kallade parlamentariska dimensionen.

Webbplatsen för riksdagens del av EU-ordförandeskapet

KU-utfrågning med statsminister Ulf Kristersson. Översiktsbild över de som utfrågas och konstitutionsutskottets ledamöter.

KU:s granskning är klar

Konstitutionsutskottet, KU, är klar med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 26 anmälningar från riksdagsledamöterna. I fem granskningar pekar KU på att det har förekommit brister. I april höll även KU offentliga ufrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Flera ministrar frågades ut, bland andra statsminister Ulf Kristersson (M).

Illustration över dragkamp mellan folkstyre och kungamakt.

Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år

I juni 2023 kan Sverige fira 500 år som en självständig nation. Riksdagen uppmärksammar och högtidlighåller hur Sveriges styrelseskick har utvecklats, med tyngdpunkt på riksdagens roll och utveckling av dess arbetsformer under 500 år.

Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år

Partierna i riksdagen och antalet ledamöter

Riksdagen har 349 ledamöter som väljs vart fjärde år. Åtta partier finns representerade i riksdagen under valperioden 2022–2026.

En ledamot sitter i riksdagen utan partibeteckning. Ledamoten har lämnat sitt parti sedan valet 2022.

 1. 107

  Socialdemokraterna
 2. 72

  Sverigedemokraterna
 3. 68

  Moderaterna
 4. 24

  Vänsterpartiet
 5. 24

  Centerpartiet
 6. 19

  Kristdemokraterna
 7. 18

  Miljöpartiet
 8. 16

  Liberalerna
 Gruppfoto på talmännen i kammaren. Från vänster tredje vice talman Kerstin Lundgren (C), talman Andreas Norlén, förste vice talman Kenneth G Forslund (S) och andre vice talman Julia Kronlid (SD).

Riksdagens främsta företrädare

Talmannen leder och planerar riksdagens arbete.

Så fungerar riksdagen

Riksdagens fem grundläggande uppgifter

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete.

Beslutar om lagar

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition. Men ett lagförslag kan också komma bland annat i en motion från en eller flera riksdagsledamöter.

Beslutar om lagar

Lagboken och en ordförandeklubba, illustration.
Människor som besöker riksdagen. Illustration.

Välkommen till riksdagen

Det finns många sätt att besöka Sveriges riksdag. Visningar i Riksdagshuset erbjuds året runt. Skolklasser och andra grupper kan också boka studiebesök. 

Alla debatter i kammaren och öppna utfrågningar är öppna för allmänheten. 

Faktafrågor om riksdagen och EU

Kontakt

Ordinarie telefontider: måndag–fredag klockan 9–12 och 13–15

Öppettider i sommar
26 juni–8 september har riksdagsinformation öppet klockan 9–11 och 13–15.

Få svar på dina pressfrågor

Här finns information för dig som är journalist eller fotograf och vill arbeta i riksdagens lokaler eller på annat sätt bevaka riksdagsarbetet. Här finns också riksdagens pressbilder att ladda ned.

Jobba eller praktisera i riksdagen

Riksdagsförvaltningen erbjuder stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter i en kunskapsintensiv miljö nära demokratins kärna.

Arbeta hos oss

Interiör från Riksdagsbiblioteket.

Riksdagsbiblioteket är öppet för alla

Välkommen till riksdagens egen kunskapskälla, en del av demokratin och öppet för alla.

Riksdagsbiblioteket

Illustration av mötesrummet i Europaparlamentet

Sveriges medlemskap i EU

På riksdagens EU-sidor får du en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

Så fungerar EU

Utskottsbord uppifrån

Utskotten – motorn i riksdagsarbetet

I utskotten förbereder ledamöterna de beslut som riksdagen fattar. I EU-nämnden förankrar regeringen sin EU-politik. 

Utskotten och EU-nämnden

Diariet

Sök bland ärenden i diariet.

Öppna data

Genom öppna data kan alla som vill fritt använda innehållet i riksdagens databaser.