Så fungerar riksdagen

Lär dig mer om hur riksdagen fungerar med utskott, partier, debatter och beslut.

Så fungerar riksdagen

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Vart fjärde år väljer svenska folket vilka 349 personer som ska företräda dem i riksdagen. De som sitter i riksdagen kallas ledamöter.

Lär dig mer om hur riksdagen fungerar med utskott, partier, debatter och beslut under Sveriges riksdags information på teckenspråk. Här finns också information om hur riksdagen arbetar internationellt och om talmannens uppdrag.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad