Talmannens uppdrag

Talmannen leder riksdagens arbete i samråd med riksdagspartiernas gruppledare och med stöd av Riksdagsförvaltningen. Det innebär att talmannen har det yttersta ansvaret för hur riksdagsarbetet planeras och bedrivs. Talmannen leder dessutom kammarens sammanträden och är riksdagens främsta representant.

Talmannens uppdrag

Talmansämbetet är den högsta post en person kan väljas till i Sverige. I rang kommer talmannen efter statschefen, alltså efter kungen, men före statsministern.

Som riksdagens främsta representant företräder talmannen ofta riksdagen i olika nationella och internationella sammanhang.

En viktig uppgift för talmannen är att leda förhandlingarna vid ett regeringsskifte och lägga fram förslag till ny statsminister. Detta är unikt för Sverige. I andra parlamentariska demokratier leder statschefen regeringsskiftet.

Riksdagens talman ska med anledning av detta stå utanför det rent politiska riksdagsarbetet. Talmannen deltar varken i utskottsarbetet eller i debatter och omröstningar i kammaren. För detta har hen en ersättare.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad