Vad gör EU?

EU sysslar med många frågor. Här är några exempel.

Vad gör EU?

Miljöfrågor. EU har till exempel satt mål för hur medlemsländerna ska minska sina utsläpp av växthusgaser.

Fiske. EU bestämmer hur mycket fisk som får fiskas i medlemsländernas vatten. Det gäller bland annat torsken i Östersjön.

Polissamarbete. EU-ländernas poliser och åklagare har rätt att samarbeta för att bekämpa grov brottslighet mellan länderna, till exempel narkotikasmuggling.

Regionalstöd. EU-länderna vill minska ekonomiska och sociala skillnader mellan länder och regioner inom EU. Därför går en stor del av EU:s pengar till regionalstöd.

Asylpolitik. EU har gemensamma regler om asyl för flyktingar, bland annat vilket land som ska behandla en asylansökan.

EU-länderna samarbetar till exempel också om biståndspolitik, handel med länder utanför EU, stöd till jordbruk och livsmedelsfrågor.

Detta gör EU inte: Medlemsländerna ansvarar själva för en hel del frågor. Några områden som EU inte sysslar med är till exempel inkomstskatter, sjukvård, skola samt pensioner och barnbidrag.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad