Vad kostar EU?

Alla medlemsländer betalar en avgift till EU varje år. Avgiftens storlek beror bland annat på hur landets ekonomi utvecklar sig. Det gör att avgiften varierar.

Vad kostar EU?

Åren 2016–2020 har Sverige årligen betalat 24–47 miljarder kronor till EU:s budget och fått tillbaka 10–14 miljarder kronor i återflöde från EU:s budget. Utöver det får exempelvis myndigheter, organisationer, universitet och högskolor i Sverige EU-stöd via olika EU-projekt och nätverk.

Sammanlagt betalar EU-länderna cirka 1 550 miljarder kronor till EU:s budget på ett år. Ungefär 90 procent av pengarna går tillbaka till medlemsländerna i form av stöd. Det mesta går till att utveckla regioner i EU-länderna, till exempel till att stödja forskning och utbildning, förbättra vägar och till att stödja jordbruk, landsbygd och fiske. Men pengar går också till exempelvis bistånd, kultur och polissamarbete. Sverige får del av de flesta formerna av stöd.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad