Så arbetar ledamöterna

Riksdagen har 349 ledamöter som väljs vart fjärde år då det är allmänna val. För att kunna bli ledamot måste man ha rösträtt och vara nominerad av ett politiskt parti.

Så arbetar ledamöterna

Riksdagsledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten som riksdagen fattar. De ledamöter som valts in i riksdagen och som tillhör samma parti bildar en partigrupp. I partigruppen diskuterar ledamöterna frågor som kommer upp och som partiet ska ta ställning till.

Ledamöterna ägnar en stor del av sitt arbete åt utskotten, där riksdagens beslut förbereds. Andra viktiga uppgifter för ledamöterna är att skriva motioner och att ställa interpellationer och frågor till ministrarna i regeringen.

En riksdagsledamots dagar kan se mycket olika ut. Den tid då de inte är i riksdagen arbetar de i sin valkrets. De träffar väljare, företag och organisationer och deltar på olika sätt i samhällslivet.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad