Riksdagen i samhället

Riksdagen, regeringen, myndigheter och kommuner är exempel på offentliga aktörer i vårt samhälle. Det finns många offentliga organ i Sverige.

Riksdagen

Det är riksdagen som stiftar lagarna i Sverige. Besluten som riksdagen fattar gäller i hela Sverige.

 

Regeringen

När väljarna har valt vilka 349 ledamöter som ska sitta i riksdagen utser riksdagen en statsminister. Därefter väljer statsministern vilka ministrar som ska ingå i regeringen. Regeringen måste stödjas eller i alla fall tolereras av riksdagen, annars kan den tvingas att avgå. I grundlagen står det att regeringen styr riket. Det gör den genom att lägga fram förslag som riksdagen sedan ska ta ställning till.

Myndigheterna

Myndigheterna ska se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs. Myndigheterna lyder under regeringen.

Kommunerna

Sverige har 290 kommuner. I varje kommun finns ett kommunfullmäktige. Där fattar kommunpolitikerna beslut som gäller för just den kommunen.

Regionerna

Det finns 21 regioner i Sverige. Deras främsta uppgift är att ta hand om sjukvården. I regionfullmäktige fattas de politiska besluten för regionen.

Domstolarna

Domstolarnas uppgift är att lösa tvister mellan medborgare och döma brottslingar. Alla ska betraktas lika inför lagen.

Skolväsendet

Skolväsendet drivs i offentlig eller enskild regi eller som privat skola som finansieras med avgifter. Ansvaret för skolan är delat mellan stat och kommun.

EU

Sedan 1995 är Sverige medlem i Europeiska unionen, EU. Besluten som EU fattar påverkar alla som bor i Sverige.

Marknaden

Marknaden, som består av företag och konsumenter tillsammans, påverkar landets ekonomi och arbetsmarknad.

Medierna

Medierna är med och styr samhällsutvecklingen. Genom nyhetsförmedling och information påverkar de opinionen, det vill säga vad folk tycker och tänker.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad