EU-valet 2024

I början av juni är det val till Europaparlamentet. I Sverige hålls valet den 9 juni. Då röstar medborgarna om vilka som ska representera dem i Europaparlamentet under mandatperioden 2024–2029. Alla EU-medborgare har rätt att rösta i valet, och det är ett sätt att påverka EU:s politik.

I Europaparlamentet sitter 705 ledamöter fram till valet 2024, därefter blir de 720 ledamöter. De 15 nya platserna beror på förändringar i folkmängden inom EU. Ledamöterna kallas för Europaparlamentariker och är medborgarnas röst i EU. Europaparlamentet är en av EU:s institutioner och beslutar tillsammans med ministerrådet om lagar som påverkar alla EU-medborgares vardag. Antalet ledamöter som ett EU-land har i Europaparlamentet beror på hur många invånare landet har. Sverige har 21 ledamöter i Europaparlamentet.

Ledamöterna ingår i partigrupper

Ledamöterna i Europaparlamentet debatterar EU-frågor och arbetar fram nya EU-lagar. Ledamöterna samarbetar i partigrupper med andra ledamöter som har liknande åsikter. I parlamentet sitter ledamöterna samlade i sina partigrupper, och inte utifrån vilket land de kommer ifrån. De ledamöter som inte tillhör någon grupp kallas grupplösa.

EU angår dig

Alla som är medborgare i ett EU-land är också unionsmedborgare i EU, så kallade EU-medborgare. Med EU-medborgarskapet följer en rad rättigheter. Som EU-medborgare kan du bland annat rösta i valet till Europaparlamentet och resa, arbeta eller studera i alla EU:s länder.

Din rätt att rösta

Europaparlamentet är den enda EU-institution som väljs direkt i allmänna val. Du har rösträtt i valet om du är 18 år senast på valdagen och är svensk medborgare som är eller har varit folkbokförd i Sverige.  Även du som är medborgare i ett annat EU-land och är folkbokförd i Sverige kan rösta om du anmält dig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Förtidsrösta eller rösta på valdagen

Valet till Europaparlamentet går till på samma sätt som valen till kommun, region och riksdag i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. Du väljer vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet. Du kan rösta på en viss person på partiets lista genom att sätta ett kryss vid namnet. Ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att få plats i Europaparlamentet.

Viktiga datum för EU-valet 2024

  • Från 25 april – brevrösta från utlandet
  • 10 maj fastställs röstlängden
  • Från 16 maj – rösta utomlands
  • 22 maj börjar förtidsröstningen på lokaler runt om i Sverige
  • Under perioden 6–9 juni – val till Europaparlamentet i alla EU:s medlemsländer
  • 9 juni – val i Sverige mellan klockan 8 och 21
  • Cirka en vecka efter valdagen fastställer Valmyndigheten det svenska valresultatet och de svenska mandaten i Europaparlamentet fördelas.

Valresultatet i EU-valet 2024

Du kan hitta det svenska valresultatet på Valmyndighetens webbplats. Europaparlamentet har information om valresultat i hela EU.

Valmyndigheten har allmän information på teckenspråk om till exempel valsystemet, rösträtt, rösträkning och valresultat.

Det svenska valsystemet på teckenspråk hos Valmyndigheten