Debatter och beslut i kammaren

I riksdagens kammare debatterar riksdagens 349 ledamöter viktiga frågor och fattar en mängd beslut som rör vår vardag. Sammanträdena leds av talmannen eller en vice talman. Kammararbetet är en viktig del av riksdagsledamöternas arbete, men mycket av det politiska arbetet sker inom partigrupperna och i utskotten.

Debatter och beslut i kammaren

Kammaren är ett viktigt centrum för den politiska debatten. Det är ofta debatter med enskilda ministrar, så kallade interpellationsdebatter. Frågestunder med regeringen är också vanliga. Större debatter, som till exempel partiledardebatter, återkommer under året. Partierna kan också begära att riksdagen ska ordna debatt i en särskilt viktig fråga.

Andra debatter handlar om förslag som lagts fram till riksdagen och har behandlats i ett utskott. Om ledamöterna inte är överens i ett ärende blir det debatt. När ledamöterna har debatterat klart är det dags att besluta. Om det bara finns ett förslag frågar talmannen om kammaren godkänner det. Finns det flera förslag ställs de mot varandra. Då röstar ledamöterna. Efter beslutet skickar riksdagen en så kallad riksdagsskrivelse till regeringen och talar om vad det blev för beslut.

Vid särskilda informationsstunder informerar regeringen riksdagen om aktuella frågor. Statsministern brukar till exempel informera ledamöterna efter EU-toppmöten med stats- och regeringschefer i Europeiska rådet.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad