Riksdagens uppgifter

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Vart fjärde år väljer svenska folket vilka 349 personer som ska företräda dem i riksdagen. De som sitter i riksdagen kallas ledamöter.

Riksdagens uppgifter

Riksdagen och dess ledamöter har flera olika uppgifter. En av de viktigaste uppgifterna är att besluta om lagar. Lagförslagen kommer oftast från regeringen men kan också komma från en eller flera riksdagsledamöter. Alla lagförslag förbereds i riksdagens utskott innan riksdagen röstar om dem i kammaren.

Riksdagen beslutar också om statens utgifter och inkomster i statsbudgeten. Det gör riksdagen efter att regeringen lämnat in budgetpropositionen med förslag på hur statens pengar ska användas.

En annan uppgift riksdagen har är att kontrollera hur regeringen sköter sitt arbete. Ledamöterna kan ställa frågor till ministrarna i regeringen. Riksdagens konstitutionsutskott, KU, granskar att regeringen följer reglerna. Om riksdagen inte har förtroende för en minister eller för statsministern kan riksdagen göra en misstroendeförklaring.

Riksdagen arbetar också med EU-frågor. Tillsammans med regeringen är riksdagen med och formar den svenska utrikespolitiken.