Demokrati

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. Men det finns fler saker som kännetecknar en demokrati. I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.

Demokrati

Vart fjärde år är det val till riksdagen och då ska medborgarna utse 349 riksdagsledamöter. De ska representera människorna i Sverige, och ledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten som riksdagen fattar.

Riksdagen fattar beslut som påverkar hela samhället. Samspelet mellan riksdagen och andra offentliga aktörer – regeringen, myndigheter, kommuner, regioner och EU – är stort. De demokratiskt valda församlingarna i stat, kommuner och landsting är inte ensamma om att ha makt och inflytande. Exempel på andra starka maktfaktorer är den så kallade marknaden, massmedierna och domstolarna.

Den högsta företrädaren för ett land kallas för statschef. I Sverige är det kungen, eller en regerande drottning, som är statschef. Den svenska statschefen har ingen politisk makt utan enbart representativa funktioner. Som statschef öppnar kungen varje höst riksdagens riksmöte.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad