Så fungerar EU

Sverige är med i Europeiska unionen, EU, sedan 1995. EU-länderna samarbetar i olika frågor och många av dem påverkar vår vardag.

Kort om EU

En stor del av EU:s arbete handlar om att underlätta handel mellan medlemsländerna. EU-samarbetet går också ut på att det ska vara enkelt att resa, flytta till eller studera i ett annat EU-land. Numera kan EU-medborgare till exempel arbeta i ett annat EU-land utan något särskilt arbets- eller uppehållstillstånd.

Ungefär två tredjedelar av EU-länderna har euro som valuta.

EU:s 27 medlemsländer har gått med i EU vid olika tidpunkter:

  • 1952: Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland
  • 1973: Danmark, Irland
  • 1981: Grekland
  • 1986: Portugal och Spanien
  • 1995: Finland, Sverige och Österrike
  • 2004: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakien, Tjeckien och Ungern
  • 2007: Bulgarien och Rumänien
  • 2013: Kroatien

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad