Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Betänkande 1998/99:KU1

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagsledamöternas och Europaparlamentarikernas arvode höjs den 1 januari 1999 från 30 300 kr till 36 000 kr/månad. Kostnadsersättningen sänks samtidigt med 2 000 kr/månad så att 2 000 kr av det höjda arvodet blir en växling från kostnadsersättning till arvode. Riksdagen beslutade även om ändringar i de ekonomiska villkoren för tjänstgörande ersättare i riksdagen och Europaparlamentet. Riksdagens arvodesnämnd ska fortsätta sin verksamhet men ska i fortsättningen motivera sina förslag om ändringar i arvodesnivån. Riksdagen godkände även regeringens budgetförslag för rikets styrelse.
Beslut
Höjt arvode för riksdagsledamöter (KU1)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagsledamöternas och Europaparlamentarikernas arvode höjs från 30 300 kr till 36 000 kr/månad. Kostnadsersättningen sänks samtidigt med 2 000 kr/månad så att 2 000 kr av det höjda arvodet blir en växling från kostnadsersättning till arvode. Utskottet föreslår även ändringar i de ekonomiska villkoren för tjänstgörande ersättare i riksdagen och Europaparlamentet. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1999. Riksdagens arvodesnämnd ska fortsätta sin verksamhet men ska i fortsättningen motivera sina förslag om ändringar i arvodesnivån. Konstitutionsutskottet föreslår även att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för rikets styrelse.</p>
Utskottets förslag
Höjt arvode för riksdagsledamöter (KU1)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Höjt arvode för riksdagsledamöter (KU1)

Riksdagsledamöternas och Europaparlamentarikernas arvode höjs den 1 januari 1999 från 30 300 kr till 36 000 kr/månad. Kostnadsersättningen sänks samtidigt med 2 000 kr/månad så att 2 000 kr av det höjda arvodet blir en växling från kostnadsersättning till arvode. Riksdagen beslutade även om ändringar i de ekonomiska villkoren för tjänstgörande ersättare i riksdagen och Europaparlamentet. Riksdagens arvodesnämnd ska fortsätta sin verksamhet men ska i fortsättningen motivera sina förslag om ändringar i arvodesnivån. Riksdagen godkände även regeringens budgetförslag för rikets styrelse.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 15
Propositioner: 1
Framställningar / redogörelser: 2

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1998-11-20
Justering: 1998-12-01
Betänkande 1998/99:KU1

Alla beredningar i utskottet

1998-11-20

Höjt arvode för riksdagsledamöter (KU1)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagsledamöternas och Europaparlamentarikernas arvode höjs från 30 300 kr till 36 000 kr/månad. Kostnadsersättningen sänks samtidigt med 2 000 kr/månad så att 2 000 kr av det höjda arvodet blir en växling från kostnadsersättning till arvode. Utskottet föreslår även ändringar i de ekonomiska villkoren för tjänstgörande ersättare i riksdagen och Europaparlamentet. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1999. Riksdagens arvodesnämnd ska fortsätta sin verksamhet men ska i fortsättningen motivera sina förslag om ändringar i arvodesnivån. Konstitutionsutskottet föreslår även att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för rikets styrelse.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1998-12-14

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser