Till innehåll på sidan

Ålderspension från riksdagen

Motion 1998/99:K258 av Ola Karlsson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Riksdagen har ett omfattande inkomstskyddsssystem för dem
som av olika skäl lämnar riksdagen. Dessutom utfaller det
för vissa ledamöter en rätt till ålderspension vid 65 års ålder.
För att vara berättigad till ålderspension fordras dels ett antal
intjändandeår, full pension erhålles efter 12 års tjänstgöring,
dels att vederbörande fyllt 50 år vid avgången. Det är
inkonsekvent gentemot andra pensionssystem att intjänande
bara gäller vid en viss ålder hos personen. Systemet bör
därför ändras så att ålderspensionen relateras till det antal år
man tjänstgjort i riksdagen, oavsett när under livet detta sker.
Riksdagen bör därför ändra reglerna för intjänande av
ålderspension från riksdagen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen ändrar reglerna för ålderspension i enlighet med vad
som anförts i motionen.

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen ändrar reglerna för ålderspension i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 2. att riksdagen ändrar reglerna för ålderspension i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.