Till innehåll på sidan

Ekonomisk politik

Motion 1998/99:Fi210 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning
I denna motion redovisar vi Centerpartiets ekonomiska politik och vårt alter-
nativ till regeringens budgetproposition. Det ekonomiska utgångsläget för
Sverige är gott. Budgeten har genom den viktiga saneringen av statsfinanser-
na, där Centerpartiet tog budgetansvar, nu kommit i balans. Budgetunder-
skott har vänts i budgetöverskott. Osäkerheten är dock stor på de finansiella
marknaderna i världen.
Centerpartiet eftersträvar en stark svensk ekonomi med sunda stats-
finanser, rörlig växelkurs och tillväxt. En reformering av arbetsmarknaden
måste ske. Det ger grund för Sverige att driva en trovärdig ekonomisk
politisk utanför EMU. Centerpartiets betänkligheter mot EMU är av ekono-
misk och demokratisk karaktär. Det är viktigt att Sverige agerar så att valuta-
unionens

Yrkanden (86)

 1. att riksdagen beslutar godkänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 2. att riksdagen beslutar godkänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 1999-2001 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. att riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 1999-2001 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 5. att riksdagen beslutar om fördelning av utgifterna för budgetåret 1999 på utgiftsområden i enlighet med vad i motionen anförts (avsnitt 10, tabell 2)
  Behandlas i
 6. att riksdagen beslutar om fördelning av utgifterna för budgetåret 1999 på utgiftsområden i enlighet med vad i motionen anförts (avsnitt 10, tabell 2)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 7. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 1 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 8. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 1 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 9. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 2 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 10. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 2 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 11. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 4 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 12. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 4 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 13. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 7 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 14. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 7 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 15. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 9 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 16. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 9 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konkurrensutsättning och utförsäljning av enskilda apotek
  Behandlas i
 18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konkurrensutsättning och utförsäljning av enskilda apotek
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 19. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 10 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 20. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 10 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 21. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 11 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 22. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 11 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 23. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 12 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 24. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 12 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 25. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 13 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 26. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 13 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 27. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 14 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 28. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 14 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 29. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 15 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 30. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 15 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 31. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 16 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
 32. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 16 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en strategi för utveckling av forskningsresurserna vid de nya och blivande universiteten och vid de mindre och medelstora högskolorna
  Behandlas i
 34. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en strategi för utveckling av forskningsresurserna vid de nya och blivande universiteten och vid de mindre och medelstora högskolorna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 35. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 17 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 36. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 17 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 37. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 18 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 38. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 18 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 39. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 19 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 40. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 19 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 41. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 20 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 42. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 20 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 43. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 22 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 44. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 22 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 45. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 23 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 46. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 23 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 47. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 24 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 48. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 24 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 49. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 25 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 50. att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 25 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 51. att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för budgetåren 2000 och 2001 som riktlinjer för regeringens arbete i enlighet med vad i motionen anförts (tabell 2)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 52. att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för budgetåren 2000 och 2001 som riktlinjer för regeringens arbete i enlighet med vad i motionen anförts (tabell 2)
  Behandlas i
 53. att riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1999 i enlighet med vad i motionen anförts (tabell 1)
  Behandlas i
 54. att riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1999 i enlighet med vad i motionen anförts (tabell 1)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 55. att riksdagen beslutar om en höjning av ansökningsavgift i tvistemål i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 56. att riksdagen beslutar om en höjning av ansökningsavgift i tvistemål i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 57. att riksdagen beslutar om en höjning av fortkörningsböter i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 58. att riksdagen beslutar om en höjning av fortkörningsböter i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 59. att riksdagen beslutar om en höjning av egenavgiften till arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 60. att riksdagen beslutar om en höjning av egenavgiften till arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 61. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Sveriges relation till EMU
  Behandlas i
 62. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Sveriges relation till EMU
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 63. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lokalt förfogande av arbetsmarknadspolitiska medel
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 64. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lokalt förfogande av arbetsmarknadspolitiska medel
  Behandlas i
 65. att riksdagen hos regeringen begär förslag om förenklingar och decentralisering av arbetsmarknadspolitiken
  Behandlas i
 66. att riksdagen hos regeringen begär förslag om förenklingar och decentralisering av arbetsmarknadspolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 67. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring av arbetslöshetsförsäkringen i enlighet vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 68. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring av arbetslöshetsförsäkringen i enlighet vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 69. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om höjd skrotningspremie
  Behandlas i
 70. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om höjd skrotningspremie
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 71. att riksdagen beslutar att särskilda avdragsmöjligheter för kärnkraftsinvesteringar successivt avvecklas i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 72. att riksdagen beslutar att särskilda avdragsmöjligheter för kärnkraftsinvesteringar successivt avvecklas i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 73. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ett nytt studiefinansieringssystem i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 74. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ett nytt studiefinansieringssystem i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 75. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om om överläggningar om bostadssituationen för studenter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 76. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om om överläggningar om bostadssituationen för studenter.
  Behandlas i
 77. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om företagare med restarbetsförmåga
  Behandlas i
 78. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om företagare med restarbetsförmåga
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 79. att riksdagen hos regeringen begär förslag om omställningspensionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 80. att riksdagen hos regeringen begär förslag om omställningspensionen
  Behandlas i
 81. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om formen för fördelning av stödet till frivilligorganisationer inom det sociala området
  Behandlas i
 82. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om formen för fördelning av stödet till frivilligorganisationer inom det sociala området
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 83. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förändring av kriterierna i skatteutjämningssystemet mellan kommunerna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 84. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förändring av kriterierna i skatteutjämningssystemet mellan kommunerna
  Behandlas i
 85. att riksdagen beslutar om att befolkningsminskningsfaktorn i skatteutjämningssystemet mellan kommunerna utgår från jämförelsen 5 år tillbaka samt att faktorn ges en högre viktning i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 86. att riksdagen beslutar om att befolkningsminskningsfaktorn i skatteutjämningssystemet mellan kommunerna utgår från jämförelsen 5 år tillbaka samt att faktorn ges en högre viktning i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.