Ekonomisk politik

Motion 1998/99:Fi210 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning
I denna motion redovisar vi Centerpartiets ekonomiska politik och vårt alter-
nativ till regeringens budgetproposition. Det ekonomiska utgångsläget för
Sverige är gott. Budgeten har genom den viktiga saneringen av statsfinanser-
na, där Centerpartiet tog budgetansvar, nu kommit i balans. Budgetunder-
skott har vänts i budgetöverskott. Osäkerheten är dock stor på de finansiella
marknaderna i världen.
Centerpartiet eftersträvar en stark svensk ekonomi med sunda stats-
finanser, rörlig växelkurs och tillväxt. En reformering av arbetsmarknaden
måste ske. Det ger grund för Sverige att driva en trovärdig ekonomisk
politisk utanför EMU. Centerpartiets betänkligheter mot EMU är av ekono-
misk och demokratisk karaktär. Det är viktigt att Sverige agerar så att valuta-
unionens

Yrkanden (86)

 • 1
  att riksdagen beslutar godkänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen beslutar godkänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 1999-2001 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 1999-2001 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 3
  att riksdagen beslutar om fördelning av utgifterna för budgetåret 1999 på utgiftsområden i enlighet med vad i motionen anförts (avsnitt 10, tabell 2)
  Behandlas i
 • 3
  att riksdagen beslutar om fördelning av utgifterna för budgetåret 1999 på utgiftsområden i enlighet med vad i motionen anförts (avsnitt 10, tabell 2)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 1 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 1 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 • 5
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 2 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 5
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 2 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 6
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 4 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 6
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 4 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 7
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 7 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 7
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 7 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 8
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 9 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 8
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 9 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 9
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konkurrensutsättning och utförsäljning av enskilda apotek
  Behandlas i
 • 9
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konkurrensutsättning och utförsäljning av enskilda apotek
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 10 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 10 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 11
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 11 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 11
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 11 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 12
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 12 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 12
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 12 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 13
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 13 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 13
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 13 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 14
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 14 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 14
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 14 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 15
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 15 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 15
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 15 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 16
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 16 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
 • 16
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 16 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 17
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en strategi för utveckling av forskningsresurserna vid de nya och blivande universiteten och vid de mindre och medelstora högskolorna
  Behandlas i
 • 17
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en strategi för utveckling av forskningsresurserna vid de nya och blivande universiteten och vid de mindre och medelstora högskolorna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 18
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 17 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 18
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 17 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 • 19
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 18 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 19
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 18 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 20
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 19 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 20
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 19 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 21
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 20 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 21
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 20 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 22
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 22 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 22
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 22 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 • 23
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 23 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 • 23
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 23 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 24
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 24 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 24
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 24 i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 • 25
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 25 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 25
  att riksdagen beslutar om fördelning av anslag inom utgiftsområde 25 i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 26
  att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för budgetåren 2000 och 2001 som riktlinjer för regeringens arbete i enlighet med vad i motionen anförts (tabell 2)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 26
  att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för budgetåren 2000 och 2001 som riktlinjer för regeringens arbete i enlighet med vad i motionen anförts (tabell 2)
  Behandlas i
 • 27
  att riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1999 i enlighet med vad i motionen anförts (tabell 1)
  Behandlas i
 • 27
  att riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1999 i enlighet med vad i motionen anförts (tabell 1)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 28
  att riksdagen beslutar om en höjning av ansökningsavgift i tvistemål i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 28
  att riksdagen beslutar om en höjning av ansökningsavgift i tvistemål i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 29
  att riksdagen beslutar om en höjning av fortkörningsböter i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 29
  att riksdagen beslutar om en höjning av fortkörningsböter i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 30
  att riksdagen beslutar om en höjning av egenavgiften till arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 30
  att riksdagen beslutar om en höjning av egenavgiften till arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 31
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Sveriges relation till EMU
  Behandlas i
 • 31
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om Sveriges relation till EMU
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 32
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lokalt förfogande av arbetsmarknadspolitiska medel
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 32
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lokalt förfogande av arbetsmarknadspolitiska medel
  Behandlas i
 • 33
  att riksdagen hos regeringen begär förslag om förenklingar och decentralisering av arbetsmarknadspolitiken
  Behandlas i
 • 33
  att riksdagen hos regeringen begär förslag om förenklingar och decentralisering av arbetsmarknadspolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 34
  att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring av arbetslöshetsförsäkringen i enlighet vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 34
  att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring av arbetslöshetsförsäkringen i enlighet vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 • 35
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om höjd skrotningspremie
  Behandlas i
 • 35
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om höjd skrotningspremie
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 36
  att riksdagen beslutar att särskilda avdragsmöjligheter för kärnkraftsinvesteringar successivt avvecklas i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 36
  att riksdagen beslutar att särskilda avdragsmöjligheter för kärnkraftsinvesteringar successivt avvecklas i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 • 37
  att riksdagen hos regeringen begär förslag till ett nytt studiefinansieringssystem i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 • 37
  att riksdagen hos regeringen begär förslag till ett nytt studiefinansieringssystem i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 38
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om om överläggningar om bostadssituationen för studenter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 38
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om om överläggningar om bostadssituationen för studenter.
  Behandlas i
 • 39
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om företagare med restarbetsförmåga
  Behandlas i
 • 39
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om företagare med restarbetsförmåga
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 40
  att riksdagen hos regeringen begär förslag om omställningspensionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 40
  att riksdagen hos regeringen begär förslag om omställningspensionen
  Behandlas i
 • 41
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om formen för fördelning av stödet till frivilligorganisationer inom det sociala området
  Behandlas i
 • 41
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om formen för fördelning av stödet till frivilligorganisationer inom det sociala området
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 42
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förändring av kriterierna i skatteutjämningssystemet mellan kommunerna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 42
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förändring av kriterierna i skatteutjämningssystemet mellan kommunerna
  Behandlas i
 • 43
  att riksdagen beslutar om att befolkningsminskningsfaktorn i skatteutjämningssystemet mellan kommunerna utgår från jämförelsen 5 år tillbaka samt att faktorn ges en högre viktning i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
 • 43
  att riksdagen beslutar om att befolkningsminskningsfaktorn i skatteutjämningssystemet mellan kommunerna utgår från jämförelsen 5 år tillbaka samt att faktorn ges en högre viktning i enlighet med vad i motionen anförts.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.