Till innehåll på sidan

RFK3

Framställning / redogörelse 1998/99:RFK3

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Riksdagens förvaltningskontor
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1899-01-01
Bordläggning
1998-10-27
Inlämning
1998-10-27
Hänvisning
1998-10-29
Motionstid slutar
1998-11-11
DOC
PDF
Förslag till riksdagen 1998/99:RFK3

Riksdagsledamöternas arvode

1998/99

RFK3

På riksdagens uppdrag tillkallade förvaltningsstyrelsen den 4 februari 1998 förre landshövdingen Gösta Gunnarsson att genomföra en utvärdering av den nuvarande ordningen för att fastställa riksdagsledamöternas arvode. Utredaren överlämnade den 16 oktober 1998 betänkandet Riksdagsarvodet. I betänkandet föreslås sammanfattningsvis dels en återställning av riksdagsledamöternas arvode till en högre nivå, dels en sänkning av den kostnadsersättning som varje riksdagsledamot är berättigad till. Vidare föreslås att Riksdagens arvodesnämnd skall fortsätta sin verksamhet.

I utredningen föreslås en ny lag om riksdagsledamöternas arvode och ändringar i dels lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen antar det i förslaget upptagna förslagen till
  Behandlas i
 2. att riksdagen antar det i förslaget upptagna förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Behandlas i betänkande (1)