Till innehåll på sidan

Ekonomisk politik för jobb och tillväxt

Motion 1998/99:Fi211 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning

? Folkpartiet föreslår att de förestående skattesamtalen mellan partierna
leder fram till en överenskommelse om en skattereform i fyra steg med
skattesänkningar på ca 65 miljarder kronor. Vid god tillväxt kan
reformen genomföras i sin helhet under mandatperioden. Målet skall vara
att öka förutsättningarna för nya jobb, öka tillväxten och minska
bidragsberoendet. Reformen föreslås finansierad genom besparingar och
ekonomisk tillväxt. En viktig princip är att de delar som betyder mest för
tillväxten skall genomföras först och finansieras genom besparingar.
Takten i genomförandet av övriga delar blir beroende av statsfinansernas
utveckling.
?
? Folkpartiet föreslår att den nya skattereformen bl a ges följande inslag:
Sänkta inkomstskatter (3 000 kr per person och

Yrkanden (65)

 1. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken som Folkpartiet liberalerna förordar enligt vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 2. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken som Folkpartiet liberalerna förordar enligt vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen beträffande det av regeringen föreslagna målet för sysselsättningen godkänner vad som i motionen anförts om att målet för sysselsättningen skall vara 300000 nya jobb under mandatperioden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. att riksdagen beträffande det av regeringen föreslagna målet för sysselsättningen godkänner vad som i motionen anförts om att målet för sysselsättningen skall vara 300000 nya jobb under mandatperioden
  Behandlas i
 5. att riksdagen med anledning av ålderspensionsreformen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för budgetåret 1999 till 744 448 miljarder kronor, för budgetåret 2000 till 745 908 miljarder kronor och för budgetåret 2001 till 771 674 miljarder kronor
  Behandlas i
 6. att riksdagen med anledning av ålderspensionsreformen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för budgetåret 1999 till 744 448 miljarder kronor, för budgetåret 2000 till 745 908 miljarder kronor och för budgetåret 2001 till 771 674 miljarder kronor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 7. att riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1999 enligt vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 8. att riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1999 enligt vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 9. att riksdagen beslutar om fördelning av utgifterna för budgetåret 1999 på utgiftsområden enligt vad som anförts i motionen (bilaga 1)
  Behandlas i
 10. att riksdagen beslutar om fördelning av utgifterna för budgetåret 1999 på utgiftsområden enligt vad som anförts i motionen (bilaga 1)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 11. att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för budgetåren 2000 och 2001 som riktlinjer för regeringens budgetarbete (bilaga 1)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 12. att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för budgetåren 2000 och 2001 som riktlinjer för regeringens budgetarbete (bilaga 1)
  Behandlas i
 13. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning i bilaga 2.
  Behandlas i
 14. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning i bilaga 2.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 15. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt uppställningen i bilaga 2 (delvis).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 16. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt uppställningen i bilaga 2 (delvis).
  Behandlas i
 17. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och uppbörd enligt uppställningen i bilaga 2.
  Behandlas i
 18. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och uppbörd enligt uppställningen i bilaga 2.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 19. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställningen i bilaga 2
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 20. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställningen i bilaga 2
  Behandlas i
 21. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning i bilaga 2
  Behandlas i
 22. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning i bilaga 2
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 23. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställningen i bilaga 2.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 24. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställningen i bilaga 2.
  Behandlas i
 25. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt uppställningen i bilaga 2
  Behandlas i
 26. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp enligt uppställningen i bilaga 2
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 27. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning i bilaga 2.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 28. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning i bilaga 2.
  Behandlas i
 29. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: B 2 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.;+28 000 000
  Behandlas i
 30. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: B 2 Bidrag till regional musikverksamhet m.m.;+28 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 31. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd och utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställningen i bilaga 2.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 32. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd och utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställningen i bilaga 2.
  Behandlas i
 33. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande enligt uppställningen i bilaga 2 Statsbudgetens utgifter budgetåret 1999 Folkpartiets ändringsförslag (tkr) UO 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande -1895 A2 Räntebidrag m.m. -800 A9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 20 A10 Bostadsbidrag m.m. -310 E1 Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet -800 E2 Kunskapscentrum för ekologisk hållbarhet -5
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 34. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande enligt uppställningen i bilaga 2 Statsbudgetens utgifter budgetåret 1999 Folkpartiets ändringsförslag (tkr) UO 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande -1895 A2 Räntebidrag m.m. -800 A9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 20 A10 Bostadsbidrag m.m. -310 E1 Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet -800 E2 Kunskapscentrum för ekologisk hållbarhet -5
  Behandlas i
 35. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt bilaga 2 i motionen.
  Behandlas i
 36. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt bilaga 2 i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 37. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt uppställningen i bilaga 2.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 38. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt uppställningen i bilaga 2.
  Behandlas i
 39. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 21 Energi och utgiftsområde Näringsliv samt utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling enligt följande uppställning
  Behandlas i
 40. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 21 Energi och utgiftsområde Näringsliv samt utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling enligt följande uppställning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 41. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt uppställningen i bilaga 2 (delvis).
  Behandlas i
 42. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd och utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställningen i bilaga 2.
  Behandlas i
 43. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt uppställningen i bilaga 2.
  Behandlas i
 44. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 21 Energi och utgiftsområde Näringsliv samt utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling enligt följande uppställning
  Behandlas i
 45. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 21 Energi och utgiftsområde Näringsliv samt utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling enligt följande uppställning
  Behandlas i
 46. Anslag A 4; Insatser mot aids; Anslagsförändring + 14 miljoner kronor
  Behandlas i
 47. Anslag A 4; Insatser mot aids; Anslagsförändring + 14 miljoner kronor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 48. Anslag; B 8 Kostnader för statlig assistansersättning; Anslagsförändring + 1 415 miljoner kronor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 49. Anslag; B 8 Kostnader för statlig assistansersättning; Anslagsförändring + 1 415 miljoner kronor.
  Behandlas i
 50. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt uppställningen i bilaga 2
  Behandlas i
 51. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt uppställningen i bilaga 2
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 52. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställningen i bilaga 2
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 53. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställningen i bilaga 2
  Behandlas i
 54. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: B 3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål;+1 000 000
  Behandlas i
 55. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: B 3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål;+1 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 56. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: F 2 Bidrag till regional arkivverksamhet; +1 700 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 57. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: F 2 Bidrag till regional arkivverksamhet; +1 700 000
  Behandlas i
 58. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 3 Bidrag till regionala museer; +5 000 000
  Behandlas i
 59. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: H 3 Bidrag till regionala museer; +5 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 60. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: K 1 Stöd till trossamfund; +4 300 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 61. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: K 1 Stöd till trossamfund; +4 300 000
  Behandlas i
 62. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: L 1 Bidrag till folkbildningen; -40 000 000
  Behandlas i
 63. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: L 1 Bidrag till folkbildningen; -40 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 64. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: N 1 Stöd till idrotten; +10 000 000
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 65. att riksdagen för budgetåret 1999 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning: N 1 Stöd till idrotten; +10 000 000
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.