Till innehåll på sidan

RFK2

Framställning / redogörelse 1998/99:RFK2

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Riksdagens förvaltningskontor
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1899-01-01
Bordläggning
1998-10-22
Inlämning
1998-10-22
Hänvisning
1998-10-27
Motionstid slutar
1998-11-06
DOC
PDF
Förslag till riksdagen 1998/99:RFK2

Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet

1998/99

RFK2

Beredningsgruppen för översyn av vissa frågor avseende ledamöternas ekonomiska villkor m.m. har till förvaltningsstyrelsen överlämnat ett förslag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet. Förslagen innebär att de ekonomiska villkoren för tjänstgörande ersättare i huvudsak kommer att överensstämma med vad som gäller för ledamöter, att ersättningen vid uppdragets upphörande för ledamöter och vid föräldraledighet

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen antar förvaltningskontorets förslag till
  Behandlas i
 2. att riksdagen antar förvaltningskontorets förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:KU1
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Behandlas i betänkande (1)