Till innehåll på sidan

Övriga trycksaker

Trycksakerna är utgivna av Riksdagsförvaltningen. Beställ gärna våra broschyrer, eller ladda ner dem som pdf.

Här kan du läsa om produkterna och ladda ner dem – beställningar gör du på sidan Beställ övriga trycksaker. 

Sveriges grundlagar och riksdagsordningen

Fritt ord 250 år. Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland – ett levande arv från 1766

Jubileumsbok där svenska och finländska författare beskriver tryckfrihetsförordningens historiska bakgrund samt de tryckfrihetsrättsliga principernas utveckling och betydelse.

Tryckt version: Nej

Ladda ner: Fritt ord 250 år. Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland – ett levande arv från 1766 (pdf, 17 MB)

Regeringsformen 1720–300 år

1720 års regeringsform har fyllt 300 år. Jubileet uppmärksammas av riksdagen i en skrift, som finns tillgänglig digitalt. I skriften tecknas en bild av regeringsformens tillkomst och vad den har lämnat efter sig till nutiden. I regeringsformen 1720 återfinns bland annat tre viktiga inslag i svensk politisk kultur: konstitutionellt styre, riksdagens ställning som politikens centrum och den svenska förvaltningsmodellen. 

 • Tryckt version: Ja, går att beställa.
 • Pris: 200 kronor (inklusive moms) 

Ladda ner: Regeringsformen 1720 – 300 år (pdf, 1 MB)

Riksdagsordningen 400 år

Spelreglerna för riksdagsarbetet finns i riksdagsordningen. Sveriges första riksdagsordning såg ljuset 1617 och 2017 firar den 400 år. Skriften Riksdagsordningen 400 år handlar om hur reglerna kring riksdagsarbetet utvecklats genom historien och vilka utmaningar som dagens politiker står inför.

 • Tryckt version: Nej

Ladda ner: Riksdagsordningen 400 år (pdf, 4 MB)

Sveriges grundlagar och riksdagsordningen

Boken inleds med en översikt över grundlagsutvecklingen i Sverige. Därefter redogörs för det huvudsakliga innehållet i grundlagarna och riksdagsordningen. Bokens mest omfattande del innehåller grundlagarna i den lydelse de har från och med den 1 januari 2019 och riksdagsordningen i den lydelse den har från och med den 15 oktober 2020. 

 • Tryckt version: Ja, går att beställa.
 • Pris: 75 kronor (inklusive moms) 

Ladda ner: Sveriges grundlagar och riksdagsordningen (pdf, 2 MB)

Demokrati

Antologi: Demokratins framtid

I antologin Demokratins framtid ger ledande forskare sin syn på demokrati och demokratiska processer. I fokus står demokratins tillstånd i dag och med detta som utgångspunkt tecknas också olika framtidsscenarier. Redaktörer är Katarina Barrling, docent vid Uppsala universitet och Sören Holmberg, professor emeritus vid Göteborgs universitet.

 • Tryckt version: Ja, går att beställa
 • Pris: 89 kronor inklusive moms

Ladda ner: Demokratins framtid (pdf, 6,0 MB)

Konst och arkitektur 

Om riksdagens anrika hus, konst och miljöer – i ord och bild.

Sveriges riksdag: Konst och miljöer

Följ med på en fotografisk vandring genom riksdagens hus. Fakta om bilderna i boken ges på svenska och engelska.

 • Tryckt version: Ja, går att beställa 
 • Pris: 200 kronor (inklusive moms) 

Digitalt smakprov: Tre uppslag (pdf, 592 kB)

Riksdagen under 500 år

Affischutställning: Från kungamakt till folkstyre - riksdagen under 500 år

En utskrivbar utställning som kan laddas ner och sättas upp, till exempel på bibliotek eller i skolor. Det är 8 stycken affischer som kan skrivas ut i A3- eller A2-storlek. Du kan också kostnadsfritt beställa en utskrift i formatet A3. Observera att utskriften endast kan beställas i formatet A3 och inte i A2.

Tryckt version: Ja, i A3
Pris: Kostnadsfri

Tvåkammarriksdagen

Tvåkammarriksdagen 1867–1970: 100 år av politik – 50 år av glömska

Med anledning av enkammarriksdagens 50-årsjubileum har Riksbankens Jubileumsfond tagit fram boken Tvåkammarriksdagen 1867–1970: 100 år av politik – 50 år av glömska av Torbjörn Nilsson och Josefin Hägglund.

Tryckt version: Boken är utgiven av Santérus Förlag och en tryckt version finns att beställa från förlaget mot en kostnad.

Ladda ner: Tvåkammarriksdagen 1867-1970: 100 år av politik – 50 år av glömska (pdf, 4 MB)

Historiska riksdagsprotokoll

Mer information om äldre riksdagstryck finns i "Handbok i Nordiskt parlamentstryck" red. Rolf Nygren. Gummesons tryckeri: Falköping, 1985.

Borgarståndets riksdagsprotokoll, 1746-1747, del 1

Borgarståndets protokoll från riksdagen 1746–1747 har redigerats av Börje Bergfeldt och tryckts i bokstavstrogen form med kompletterande bilagor. 482 sidor.

 • Tryckt version: Ja, går att beställa
 • Pris: 50 kronor (inklusive moms)
 • Digital version: Nej

Borgarståndets riksdagsprotokoll, 1746-1747, del 2

Borgarståndets protokoll från riksdagen 1746–1747 har redigerats av Börje Bergfeldt och tryckts i bokstavstrogen form med kompletterande bilagor. 520 sidor.

 • Tryckt version: Ja, går att beställa
 • Pris: 50 kronor (inklusive moms)
 • Digital version: Nej

Borgarståndets riksdagsprotokoll 1751–1752

Borgarståndets protokoll från riksdagen 1751–1752 har redigerats av Nina Sjöberg och tryckts i bokstavstrogen form med kompletterande bilagor samt utförliga register. 449 sidor.

 • Tryckt version: Ja, går att beställa
 • Pris: 127 kronor (inklusive moms)
 • Digital version: Nej

Borgarståndets riksdagsprotokoll 1755–1756, del 1 och 2

Borgarståndets protokoll från riksdagen 1755–1756 har redigerats av Nina Sjöberg och tryckts i bokstavstrogen form med kompletterande bilagor. Delarna säljs inte separat. 1605 sidor.

 • Tryckt version: Ja, går att beställa
 • Pris: 350 kronor (inklusive moms)

Ladda ner: 

Prästeståndets riksdagsprotokoll, 1740–1741

Prästeståndets protokoll från riksdagen 1740–1741 har redigerats av Stefan Lundhem och tryckts i bokstavstrogen form med kompletterande bilagor. 582 sidor.

 • Tryckt version: Ja, går att beställa
 • Pris: 127 kronor (inklusive moms)
 • Digital version: Nej

Prästeståndets riksdagsprotokoll, 1742–1743

Prästeståndets protokoll från riksdagen 1742–1743 har redigerats av Börje Bergfeldt och tryckts i bokstavstrogen form med kompletterande bilagor. 786 sidor.

 • Tryckt version: Ja, går att beställa
 • Pris: 127 kronor (inklusive moms)
 • Digital version: Nej

Prästeståndets riksdagsprotokoll, 1746–1747

Prästeståndets protokoll från riksdagen 1746–1747 har redigerats av Nina Sjöberg och tryckts i bokstavstrogen form med kompletterande bilagor. 684 sidor.

 • Tryckt version: Ja, går att beställa
 • Pris: 127 kronor (inklusive moms)

Ladda ner: Prästeståndets riksdagsprotokoll 1746-1747 (pdf, 9 MB)

Prästeståndets riksdagsprotokoll 1751–1752

Prästeståndets protokoll från riksdagen 1751–1752 har redigerats av Nina Sjöberg och tryckts i bokstavstrogen form med kompletterande bilagor samt utförliga register. 424 sidor.

 • Tryckt version: Ja, går att beställa
 • Pris: 127 kronor (inklusive moms)

Ladda ner: Prästeståndets riksdagsprotokoll 1751-1752 (pdf, 4 MB)

Prästeståndets riksdagsprotokoll 1755–1756, del 1 och del 2

Prästeståndets protokoll från riksdagen 1755–1756 har redigerats av Nina Sjöberg och tryckts i bokstavstrogen form med kompletterande bilagor samt utförliga register. 848 sidor.

 • Tryckt version: Ja, går att beställa
 • Pris: 196 kronor (inklusive moms)

Ladda ner: 

Prästeståndets riksdagsprotokoll 1760–1762, del 1 och 2

Prästeståndets protokoll från riksdagen 1760–1762 har redigerats av Olof Holm och tryckts i bokstavstrogen form med kompletterande bilagor. Delarna säljs inte separat. 1473 sidor.

 • Tryckt version: Ja, går att beställa
 • Pris: 350 kronor (inklusive moms)
 • Digital version: Nej

Prästeståndets riksdagsprotokoll, 1778–1779

Prästeståndets protokoll från riksdagen 1778–1779 har redigerats av Stefan Lundhem och tryckts i bokstavstrogen form med kompletterande bilagor. 296 sidor.

 • Tryckt version: Ja, går att beställa
 • Pris: 127 kronor (inklusive moms)
 • Digital version: Nej

Samråd i krigstid. Utrikesutskottets memorialprotokoll 1940–1945

Under åren 1940 till 1945 dokumenterades diskussionerna i riksdagens utrikesutskott i så kallade memorialprotokoll. Protokollen ger en bild av hur den svenska regeringen såg på händelseutvecklingen under andra världskriget. De ger också en inblick i de diskussioner som fördes om försvarspolitik, handelspolitik, flyktingar och bistånd till krigshärjade länder. Redaktörer: Lars Frykholm och Margareta Brundin. 379 sidor.

 • Tryckt version: Ja, går att beställa
 • Pris: 200 kronor (inklusive moms)

Ladda ner: Samråd i krigstid. Utrikesutskottets memorialprotokoll 1940-1945 (pdf, 5 MB)

Protokoll vid riksdagens hemliga sammanträden 1942–1945

År 1975 beslutades det att riksdagens kamrars protokoll vid sammanträden inom lyckta dörrar för tiden 1942–1945 skulle vara offentliga. Lars Frykholm, överbibliotekarie vid Riksdagsbiblioteket, svarade för utgivningen, och professor Wilhelm Carlgren, chef för Utrikesdepartementets arkiv, skrev inledningen. 676 sidor.

 • Tryckt version: Ja, går att beställa
 • Pris: 254 kronor (inklusive moms)

Ladda ner: Protokoll vid riksdagens hemliga sammanträden 1942-1945 (pdf, 12 MB)

 

Om artikeln

Publicerad