Användarstöd

Riksdagens öppna data består av ett API, dataset och rapporter. Här hittar du information om hur du kan använda öppna data, förklaringar av koder och termer samt en ändringslogg.

Riksdagens öppna data består av fler än 500 000 dokument och statusuppgifter från så långt bak i tiden som 1867. Där ingår listor och sidor med:

  • kalenderinformation
  • planeringen av kammarens arbete (talarlistor, föredragningslistor)
  • dokument (utskottens betänkande, ledamöternas motioner, lagar)
  • information om ledamöterna
  • resultat från omröstningar, så kallade voteringar
  • ledamöternas anföranden i kammaren.

Största delen av de data som riksdagens webbplats, riksdagen.se, bygger på finns också tillgängliga via riksdagens öppna data. Öppna data innehåller även information och data som inte används på riksdagens webbplats. Data tillhandahålls i så rå form som möjligt.

Riksdagens öppna data bygger på öppna standarder. Principen är att adresser och format ska vara permanenta eller långsiktiga.

Om API:et

API:et, regeluppsättningen för hur riksdagens programvara kan kommunicera med annan programvara, kan användas för att utveckla tjänster och applikationer. 

Om dataset

Dataset är samlingar med strukturerad data som kan laddas ned och bearbetas vidare. Här hittar du övergripande information om format och tillgängliga dataset.

Om rapporter

Med hjälp av rapporterna kan du snabbt filtrera, jämföra och få en överblick över data direkt i webbläsaren.

Så fungerar dokument-ID

Alla dokument på riksdagens öppna data har ett unikt ID. Det finns i slutet av dokumentets webbadress och kan användas för att unikt identifiera ett dokument.

Förslag på databasmodell (SQL)

Förslag på SQL-kommandon för att skapa en databasmodell.

Koder och termer

Koder och termer som används inom riksdagens datahantering, och därför även i riksdagens öppna data.

Avvikelser i data

I vissa typer av data finns luckor under vissa tidsperioder. Här finns samlad information om kända avvikelser.

Användningsvillkor

Riksdagens öppna data är fria att användas och spridas vidare så länge du anger källa.

Kontakt

Om du hittar fel och avvikelser eller har frågor kontakta gärna riksdagsinformation. Beskriv felet, skicka med länkar till sidan där felet finns och skicka även gärna skärmdumpar om det kan förtydliga.

Riksdagsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att utveckla våra digitala tjänster. Du kan lämna förslag på hur riksdagens öppna data kan bli ännu bättre.