Avvikelser i data

I vissa typer av data finns luckor under vissa tidsperioder. Här finns samlad information om kända avvikelser.

Informationen om avvikelser kan vara olika detaljerad. I de fall där det finns detaljerad information om vilka data som saknas finns detta angivet på respektive datasida, under Dataset. På den här sidan finns länkar till den informationen. I de fall då uppgifterna om avvikelser är mer generella och det inte är känt i detalj vad som saknas finns informationen på den här sidan.

Riksdagsförvaltningen arbetar för att kartlägga och dokumentera avvikelser i öppna data. Informationen på den här sidan uppdateras löpande.

Om du hittar en avvikelse eller ett fel, kontakta gärna riksdagsinformation på e-post riksdagsinformation@riksdagen.se.

Kända avvikelser

Ledamöter

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag förekommer i riksdagens öppna data. Vi arbetar med att rätta detta. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Voteringar

Det finns vissa avvikelser i data för voteringar. Mer information om dessa finns på sidan för data om voteringar, i tabellen för dataset.

Voteringar

Dokument

Vissa dokument finns så långt bakåt i tiden som 1961, och i de äldre årgångarna saknas ofta dokument. För vissa dokumenttyper och år kan det röra sig om stora luckor. Arbete pågår för att få fram mer specifik information om avvikelserna. Information om kända avvikelser finns på sidan sidan för data om dokumenten, i tabellen för dataset.

Dokument

FörkortningDokumenttyp
betbetänkande
dirkommittéedirektiv
dsdepartementsserien

Kontakt

Om du hittar fel och avvikelser eller har frågor kontakta gärna riksdagsinformation. Beskriv felet, skicka med länkar till sidan där felet finns och skicka även gärna skärmdumpar om det kan förtydliga.

Riksdagsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att utveckla våra digitala tjänster. Du kan lämna förslag på hur riksdagens öppna data kan bli ännu bättre.

Om sidan

Publicerad